1
00:00:00,001 --> 00:00:01,664
<i>Videli ste v "Grand Hotel"...</i>

2
00:00:01,984 --> 00:00:04,475
JASON: Sme posledný rodinný hotel na pobreží.

3
00:00:04,820 --> 00:00:06,888
Obsluhovali ste stoly v hoteli Ritz.
Áno, madam.

4
00:00:06,913 --> 00:00:09,216
Zoberiem vás na skúšobnú dobu.

5
00:00:09,241 --> 00:00:11,185
Kto je to?
To je šéfová dcéra,

6
00:00:11,210 --> 00:00:13,066
inak známa ako "neprípustná."

7
00:00:13,066 --> 00:00:15,236
Chcem poďakovať Gigi a Santiagovi.

8
00:00:15,236 --> 00:00:17,798
Sme poctení, že môžme kúpiť
túto úžasnú nehnuteľnosť.

9
00:00:17,823 --> 00:00:19,917
Otec! Ty si predal hotel?

10
00:00:20,089 --> 00:00:21,501
Viem, že ste všetci nahnevaní.

11
00:00:21,526 --> 00:00:23,026
Naša matka sa obracia v hrobe.

12
00:00:23,026 --> 00:00:25,876
Nestrácala si čas
a vrhla si sa na to ako sup.

13
00:00:25,901 --> 00:00:27,501
Hotel upadá.

14
00:00:27,526 --> 00:00:28,916
Splatíme to banke.

15
00:00:28,941 --> 00:00:30,337
Nie je to banka komu dlžíme.

16
00:00:30,362 --> 00:00:32,666
Jediný dôvod prečo si tu
je dohliadať na peniaze,

17
00:00:32,691 --> 00:00:34,106
ktoré mi tvoji ľudia požičali.

18
00:00:34,106 --> 00:00:36,314
Vyzeráš nahnevane.
No, nebudem o tom hovoriť

19
00:00:36,339 --> 00:00:38,480
s úplným cudzicnom.
Ako si praješ.

20
00:00:41,847 --> 00:00:43,681
Danny? Ty si čašník?

21
00:00:43,706 --> 00:00:45,572
Chcel som sa o tom zmieniť minulú noc.

22
00:00:45,597 --> 00:00:47,829
Som tehotná. A keď
mu o tom poviem...

23
00:00:47,854 --> 00:00:49,032
Možno sa pochlapí.

........