1
00:00:00,773 --> 00:00:04,461
- Jak zemřel?
- Ubodala jsem ho.

2
00:00:04,467 --> 00:00:07,281
Zařídili jsme, že bude
pohřben jako neznámý.

3
00:00:07,287 --> 00:00:10,366
Samozřejmě nebudeš
těžit z Adamovy závěti.

4
00:00:10,372 --> 00:00:14,633
Výměnou tě
neodhalím jako vražedkyni.

5
00:00:15,327 --> 00:00:19,337
Moc tě neznám, ale znám svou
sestru. Byla by to katastrofa.

6
00:00:19,343 --> 00:00:21,315
Jsi moc starý, ona je moc mladá.

7
00:00:21,321 --> 00:00:23,698
Nico Eltham
mi hodil něco do pití.

8
00:00:26,209 --> 00:00:28,717
Mám pro tebe něco malého.

9
00:00:29,478 --> 00:00:33,722
- Otevři to, až budu pryč.
- Monsieur Clios je pryč.

10
00:00:33,728 --> 00:00:36,322
- Jak pryč?
- Utekl.

11
00:00:38,915 --> 00:00:41,532
Řekl jsem Georgie,
co jsi včera večer říkala.

12
00:00:41,538 --> 00:00:43,274
Že si myslíš, že je Adam mrtvý.

13
00:00:44,161 --> 00:00:46,372
Adam se pohřešuje,
máš, co jsi chtěla.

14
00:00:46,378 --> 00:00:49,215
Jistěže ne, je to můj syn,
myslíš, že nechci, aby tu byl?

15
00:00:49,221 --> 00:00:52,212
A co ty?
Čím ty ulehčuješ své vině?

16
00:00:52,775 --> 00:00:55,925
- Chceš si se mnou zahrávat.
- Je mi jedno, co si myslíš.

17
00:00:55,931 --> 00:00:58,209
Nezapomínej, že teď
máme společné tajemství.

18
00:00:58,215 --> 00:01:00,268
Už ji sem nezvi.

19
00:01:04,454 --> 00:01:06,408
No tak, Marj,
mluv se mnou, co se děje?

20
00:01:06,414 --> 00:01:09,928
Jeffe, potřebuju chvíli pro sebe.
Musím udělat milion věcí.

21
00:01:09,934 --> 00:01:13,946
Jo, smůla. Takže...

........