1
00:00:02,837 --> 00:00:04,629
Jak už víte,
Jane stále milovala Rafaela,

2
00:00:04,630 --> 00:00:07,089
ale snažila se jít dál,
aby se mohli soustředit

3
00:00:07,090 --> 00:00:09,300
na rodičovství,
což bylo důležité,

4
00:00:09,301 --> 00:00:12,219
protože Mateu bylo nedávno
diagnostikováno ADHD.

5
00:00:12,220 --> 00:00:14,681
A museli přijít na to,
jak mu nejlépe pomoci.

6
00:00:14,682 --> 00:00:16,307
Léky jsou životní rozhodnutí

7
00:00:16,308 --> 00:00:17,809
a on je ještě malý. Prostě...

8
00:00:17,810 --> 00:00:19,393
Jane, souhlasím.

9
00:00:19,394 --> 00:00:20,937
Měli bychom nejdříve zkusit jiné možnosti.

10
00:00:20,938 --> 00:00:23,021
Není to jednoduché rozhodnutí.

11
00:00:23,022 --> 00:00:25,984
Když mluvíme o rozhodnutích,
Jane se rozhodla najít si

12
00:00:25,985 --> 00:00:27,318
vlastní bydlení.

13
00:00:27,319 --> 00:00:29,362
Je čas na další fázi mého života.

14
00:00:29,363 --> 00:00:32,281
I Petra vstupovala do další fáze jejího života.

15
00:00:32,282 --> 00:00:34,701
J.R. se s ní rozešla a odstěhovala se do Houstonu,

16
00:00:34,702 --> 00:00:36,995
ale aspoň nějakou bývalou získala
Petra zpět.

17
00:00:36,996 --> 00:00:38,872
Co tě přiměje se vrátit?

18
00:00:38,873 --> 00:00:41,081
- Trojnásobný plat.
- Jo.

19
00:00:41,082 --> 00:00:42,583
Její asistentka, Krishna.

20
00:00:42,584 --> 00:00:44,919
A chci hodinou pauzu na oběd.

21
00:00:44,920 --> 00:00:47,630
A Xo zjistila, že

22
00:00:47,631 --> 00:00:49,507
je bez rakoviny.

23
00:00:49,508 --> 00:00:51,091
Díky Bohu. Jsem tak šťastný.

........