1
00:00:25,958 --> 00:00:26,958
Pozri sa na mňa.

2
00:00:40,541 --> 00:00:41,711
Páči sa ti, čo vidíš?

3
00:04:09,083 --> 00:04:12,293
Nuž, vedel som, že nakoniec
za nami prídeš.

4
00:04:12,333 --> 00:04:15,503
Vrah sa vždy vracia na miesto činu.

5
00:04:15,541 --> 00:04:19,131
Viem, nie je to presne to
miesto, kde sa to stalo,

6
00:04:19,166 --> 00:04:21,166
ale musel si ju vidieť, že?

7
00:04:21,208 --> 00:04:24,578
Musel si vidieť výsledok
svojho ohavného činu.

8
00:04:24,625 --> 00:04:27,245
- Ale ja som ju miloval.
- Miloval si ju.

9
00:04:27,291 --> 00:04:29,581
Čo ty vieš o láske?

10
00:04:29,625 --> 00:04:31,745
Miloval som ju odvtedy,
keď bola ešte len dieťa.

11
00:04:31,791 --> 00:04:34,631
Nie, urobil si to a musíš za to zaplatiť.

12
00:04:34,666 --> 00:04:36,956
Ako ste ju našli?

13
00:04:39,083 --> 00:04:41,793
Bolo to také milé dievča.

14
00:04:45,416 --> 00:04:47,476
Myslel som, že dnes večer
je strelnica zatvorená.

15
00:04:47,500 --> 00:04:50,000
To je. Znelo to, akoby prichádzalo odtiaľ.

16
00:04:58,166 --> 00:04:59,876
Čo sa tu deje, kámo?

17
00:05:08,599 --> 00:05:12,899
PRÍLIŠ

18
00:05:12,972 --> 00:05:17,172
STARÝ

19
00:05:17,172 --> 00:05:19,872
ABY SI

20
00:05:19,872 --> 00:05:23,472
ZOMREL

21
00:05:23,472 --> 00:05:26,672
MLADÝ

22
00:05:33,041 --> 00:05:35,041
Môj partner...

23
00:05:35,083 --> 00:05:38,503
bol pri okne vodiča.

24
00:05:38,541 --> 00:05:40,041
........