1
00:00:06,005 --> 00:00:09,565
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,845 --> 00:00:15,405
BERLÍN

3
00:00:16,565 --> 00:00:20,165
Mladá, osamělá a hluboce
traumatizovaná žena

4
00:00:20,725 --> 00:00:22,845
míří k Landwehrskému kanálu.

5
00:00:24,005 --> 00:00:26,445
Nemá žádné peníze ani majetek.

6
00:00:28,445 --> 00:00:30,645
Ale prohlašuje něco neuvěřitelného.

7
00:00:43,005 --> 00:00:45,125
Tvrdí, že je Anastázie,

8
00:00:46,365 --> 00:00:48,845
nejmladší dcera posledního ruského cara.

9
00:00:51,005 --> 00:00:54,005
Mým úkolem je rozhodnout, zda říká pravdu.

10
00:00:56,325 --> 00:00:57,685
Kde jsi je sehnala?

11
00:00:58,845 --> 00:01:01,445
Od von Kleistových. Chvíli u nich bydlela.

12
00:01:02,325 --> 00:01:04,245
Věřili, že je Anastázie.

13
00:01:05,205 --> 00:01:07,125
Snažili se probudit její vzpomínky.

14
00:01:12,765 --> 00:01:14,125
Kdy jsi dostala tohle?

15
00:01:16,165 --> 00:01:18,565
Dal jí to pacient v dalldorfské léčebně.

16
00:01:19,845 --> 00:01:22,805
Potom začala tvrdit, že je
Anastázie Romanovová.

17
00:01:26,565 --> 00:01:27,565
To jsi psala ty?

18
00:01:37,685 --> 00:01:39,525
Doufal jsem, že ho už neuvidím.

19
00:01:40,685 --> 00:01:43,685
Setkal jste se s ním? Se šíleným mnichem.

20
00:01:44,565 --> 00:01:45,685
Pouze jednou.

21
00:01:47,485 --> 00:01:48,445
A stačilo mi to.

22
00:02:11,005 --> 00:02:15,485
ANARCHIE

23
00:02:21,365 --> 00:02:25,645
Mnich měl v domácnosti Romanovců
mimořádné postavení.

24
00:02:26,845 --> 00:02:28,885
A to díky chlapcově hemofilii.

25
........