1
00:00:00,001 --> 00:00:01,664
Videli ste

2
00:00:01,984 --> 00:00:04,475
Sme posledná rodina, ktorá
má hotel na Stripe.

3
00:00:04,820 --> 00:00:06,888
- Robili ste čašníka v Ritzi.
- Áno, madam.

4
00:00:06,913 --> 00:00:09,216
Takže to s vami vyskúšam.

5
00:00:09,241 --> 00:00:11,185
- Kto je to?
- To je šéfova dcéra...

6
00:00:11,210 --> 00:00:13,066
známa aj ako "nedosiahnuteľná".

7
00:00:13,066 --> 00:00:15,236
Chcem poďakovať Gigi a Santiagovi.

8
00:00:15,236 --> 00:00:17,798
Sme šťastní, že môžeme vlastniť
túto nádhernú nehnuteľnosť.

9
00:00:17,823 --> 00:00:19,917
Oci! Ty si predal hotel?

10
00:00:20,089 --> 00:00:21,501
Viem, že ste znepokojení.

11
00:00:21,526 --> 00:00:23,026
Naša mama sa obracia v hrobe.

12
00:00:23,026 --> 00:00:25,876
Nestrácala si čas, kým si sa
tu zabývala ako zmija.

13
00:00:25,901 --> 00:00:27,501
Hotel krachuje.

14
00:00:27,526 --> 00:00:28,916
Zaplatíme banke dlh.

15
00:00:28,941 --> 00:00:30,337
Nie je to banka, komu dlhujeme.

16
00:00:30,362 --> 00:00:32,666
Jediný dôvod, prečo ste tu,
je dohliadať na peniaze,

17
00:00:32,691 --> 00:00:34,106
ktoré mi vaši ľudia požičali.

18
00:00:34,106 --> 00:00:36,314
- Vyzeráš naštvane.
- No, nebudem o tom hovoriť

19
00:00:36,339 --> 00:00:38,480
- s úplným cudzincom.
- Ako chceš.

20
00:00:41,847 --> 00:00:43,681
Danny? Ty si čašník?

21
00:00:43,706 --> 00:00:45,572
Chcel som ti to v noci povedať.

22
00:00:45,597 --> 00:00:47,829
Som tehotná. A keď mu
o tom poviem...

23
00:00:47,854 --> 00:00:49,032
Možno sa usadí.
........