1
00:00:00,183 --> 00:00:01,643
V minulých dílech...

2
00:00:01,727 --> 00:00:04,187
-Zavolám pobřežní stráž, ano?
-Ne.

3
00:00:04,271 --> 00:00:07,065
Jo, proč jsme je nezavolali?
Proč jsi ji nechal shořet?

4
00:00:07,190 --> 00:00:10,193
-Něco tě trápí?
-Myslím na sestru.

5
00:00:10,360 --> 00:00:11,737
Rick vám určitě řekl,

6
00:00:11,903 --> 00:00:14,531
že my dva se vždycky neshodneme.

7
00:00:15,032 --> 00:00:17,117
Hledá tě jedna žena.

8
00:00:17,242 --> 00:00:18,368
Je z armády.

9
00:00:18,452 --> 00:00:19,953
Ano. Já jí pomohla.

10
00:00:20,037 --> 00:00:21,079
Jde o mámu.

11
00:00:21,163 --> 00:00:22,831
-Je na pohotovosti.
-Co se stalo?

12
00:00:22,914 --> 00:00:25,667
Jde o klinickou studii,
na kterou ji přihlásil doktor.

13
00:00:25,792 --> 00:00:26,835
Aldon Decker?

14
00:00:26,918 --> 00:00:29,212
Chtěla jsem si promluvit
o Deckerově výzkumu.

15
00:00:29,296 --> 00:00:31,965
Zabýval se léčbou ochrnutých krys
kmenovými buňkami.

16
00:00:32,049 --> 00:00:35,177
Kdybys mohl mámě nějak pomoct,
tak bys to nezkusil?

17
00:00:35,260 --> 00:00:38,388
-Dostala jsem tvojí zprávu. Co se děje?
-Musíme si promluvit.

18
00:00:40,932 --> 00:00:42,726
Díky, žes je přivedl zpět, Bryane.

19
00:00:42,851 --> 00:00:45,354
-To nic. Přivedu ostatní.
-Pusťte nás ven!

20
00:01:38,991 --> 00:01:41,618
Vážně tu musí být tolik lidí?

21
00:01:41,910 --> 00:01:43,203
Není přece zvíře v zoo.

22
00:01:43,328 --> 00:01:44,746
Takové jsou předpisy.

23
00:02:28,790 --> 00:02:30,751
........