1
00:01:04,976 --> 00:01:06,894
Stáť!

2
00:01:06,936 --> 00:01:09,522
Kľud Schultz,
to som len ja, Carter.

3
00:01:09,563 --> 00:01:11,774
Och. Si ma vystrašil.

4
00:01:11,815 --> 00:01:13,525
Oheň.

5
00:01:18,155 --> 00:01:20,365
Podržte to.

6
00:01:36,171 --> 00:01:39,382
Hej, hej, hej, hej.
Moja puška.

7
00:01:39,424 --> 00:01:40,925
Prepáčte Schultz.

8
00:01:44,629 --> 00:01:45,930
Nemávam ju nabitú.

9
00:01:48,641 --> 00:01:50,309
Vďaka za oheň Schultz.

10
00:02:11,078 --> 00:02:14,248
Haló mama medvedica.
Haló mama medvedica.

11
00:02:14,289 --> 00:02:15,207
Tu je zlatovláska.

12
00:02:17,918 --> 00:02:21,045
Mama madvedica zlatovláske,
zostaňte na príjme.

13
00:02:21,087 --> 00:02:23,172
Hupky Dupky sa posadil na stenu.

14
00:02:23,214 --> 00:02:24,841
Hupky Dupky mal ťažký pád.

15
00:02:24,882 --> 00:02:27,426
Všetky kráľovské kone
a všetci kráľovi muži

16
00:02:27,468 --> 00:02:30,387
spolu nedokážu Hupky Dupkyho vrátiť späť

17
00:02:30,387 --> 00:02:34,016
aj keď to skúšali posledné dva dni.
Prepínam a končím.

18
00:02:34,183 --> 00:02:35,183
Čo to znamená?

19
00:02:35,183 --> 00:02:36,518
Áno, čo to je?

20
00:02:36,560 --> 00:02:38,603
Počkajte, počkajte chvíľu,
chvíľu, chvíľu.

21
00:02:38,645 --> 00:02:40,188
Čo?

22
00:02:40,230 --> 00:02:44,150
Dobre. "Prieskumný let,
opakujem prieskumný let."

23
00:02:44,150 --> 00:02:46,611
"Nie invázia."

........