1
00:00:14,088 --> 00:00:20,044
<i>edna.cz/jessica-jones
edna.cz/defenders</i>

2
00:00:49,200 --> 00:00:55,977
<i>přeložili joyeux a Xavik</i>

3
00:01:20,111 --> 00:01:22,911
JESSICA JONES
S03E13 - AKA Everything

4
00:01:38,600 --> 00:01:40,844
<i>Měla jsem to napravit.</i>

5
00:01:42,822 --> 00:01:44,777
<i>Všechno napravit.</i>

6
00:01:48,000 --> 00:01:49,933
<i>Taková je moje práce.</i>

7
00:01:53,620 --> 00:01:56,244
<i>Není divu, že lidé
takové věci raději ignorují.</i>

8
00:01:56,288 --> 00:01:58,466
Jdeme! Procházíme.

9
00:02:00,133 --> 00:02:02,377
<i>Taky to chci ignorovat.</i>

10
00:02:03,266 --> 00:02:05,155
<i>Chci jen to.</i>

11
00:02:13,933 --> 00:02:17,088
Řekni jí, že nic neřeknu
a že nejsem jako on.

12
00:02:17,200 --> 00:02:19,177
Paní Hogarthová.

13
00:02:19,444 --> 00:02:22,733
Strážník Sanchez je
připraven na vaši výpověď.

14
00:02:30,177 --> 00:02:32,088
Já vím.

15
00:02:32,711 --> 00:02:34,577
Tak s tím něco udělejte.

16
00:03:00,777 --> 00:03:03,466
Jessica Jonesová, soukromý očko.

17
00:03:03,511 --> 00:03:07,088
- Luke Cage, harlemský hrdina.
- To ne.

18
00:03:07,711 --> 00:03:09,844
Jsem tu jako tvůj kamarád.

19
00:03:12,111 --> 00:03:14,066
Pěkný kvádro.

20
00:03:14,555 --> 00:03:16,577
To víš, nová práce.

21
00:03:17,777 --> 00:03:21,733
- Prý ses dostala do problémů.
- Ty mě provází na každým rohu.

22
00:03:23,040 --> 00:03:25,666
Ještě nikdy jsem tě
neviděla na mým prahu.

23
00:03:25,711 --> 00:03:30,111
Tys nikdy nebyla tolik ve zprávách.
Teď tam seš buď ty,
........