1
00:00:13,711 --> 00:00:16,211
<i>Píše se rok 517 n.l.,</i>

2
00:00:16,213 --> 00:00:17,780
<i>známý jako Temný věk</i>

3
00:00:17,782 --> 00:00:20,783
<i>a to z kurevsky dobrýho důvodu.</i>

4
00:00:20,785 --> 00:00:22,952
<i>Nekonečná válka
mezi armádou lidí</i>

5
00:00:22,954 --> 00:00:24,287
<i>a stvořeními temnot</i>

6
00:00:24,289 --> 00:00:25,955
<i>zuřila po celé Británii.</i>

7
00:00:25,957 --> 00:00:29,459
<i>A jako odplatu lidem
za boj proti kreaturám,</i>

8
00:00:29,461 --> 00:00:32,428
<i>nesmrtelná čarodějnice
Vivienne Nimue</i>

9
00:00:32,430 --> 00:00:34,430
<i>rozšířila děsivý mor,</i>

10
00:00:34,432 --> 00:00:38,333
<i>který hrozil vyhladit celé lidstvo
z povrchu země.</i>

11
00:00:38,335 --> 00:00:41,840
<i>A tak na Pendle Hill,
pod starobylým dubem,</i>

12
00:00:43,642 --> 00:00:47,644
<i>Král Artuš...
Ano, ten Král Artuš</i>

13
00:00:47,646 --> 00:00:49,880
<i>a jeho mocný čaroděj Merlin,</i>

14
00:00:49,882 --> 00:00:52,816
<i>byli přinuceni vzdát se Nimue,</i>

15
00:00:52,818 --> 00:00:54,854
<i>Královně Krve.</i>

16
00:00:56,354 --> 00:00:58,422
Ale, ale, ale.

17
00:00:58,424 --> 00:01:02,358
Sám velký Král Artuš
přišel na Pendle Hill.

18
00:01:02,360 --> 00:01:05,228
<i>Nicméně, protože král
nevěřil, že by </i>

19
00:01:05,230 --> 00:01:06,997
<i>lidé a monstra mohli
žít v harmonii,</i>

20
00:01:07,194 --> 00:01:08,961
<i>Artuš Nimue napadl.</i>

21
00:01:20,379 --> 00:01:25,381
<i>Zrazena svoji nejvěrnější
čarodějnicí, Ganeidou.</i>

22
00:01:25,383 --> 00:01:29,953
Žádná zbraň smrtelníků
mi nemůže ublížit.

23
........