1
00:01:05,620 --> 00:01:08,811
Některým lidem se nezavděčíš.
Nejlepší je přestat se snažit.

2
00:01:08,831 --> 00:01:09,989
Robert Mitchum

3
00:01:19,384 --> 00:01:22,355
-Slečna Kowalská?
-U telefonu.

4
00:01:22,376 --> 00:01:25,473
Jordan Kennedyová,
základní škola Stony Point.

5
00:01:25,494 --> 00:01:28,726
-Ano, Jordan?
-Jak se dnes máte?

6
00:01:30,676 --> 00:01:33,783
Nechci vás zneklidňovat.
Vše je v pořádku.

7
00:01:33,804 --> 00:01:35,035
-Aha.
-Totiž...

8
00:01:35,858 --> 00:01:37,944
Alice dnes měla malou nehodu.

9
00:01:40,154 --> 00:01:42,302
Ona a Sarah se honily a srazily.

10
00:01:42,323 --> 00:01:46,317
Ale je v pořádku.
Jen trochu vyděšená.

11
00:01:46,338 --> 00:01:49,424
Uhodila se do nosu,
který začal krvácet.

12
00:01:49,445 --> 00:01:50,488
Aha.

13
00:01:50,508 --> 00:01:53,730
Má krev na oblečení.
Teď je v kanceláři.

14
00:01:53,751 --> 00:01:56,848
Neměla byste si pro ni přijet?

15
00:01:56,869 --> 00:01:57,912
A proč?

16
00:01:57,953 --> 00:02:03,177
Zkoušeli jsme volat
to druhé číslo na vaši... na Marii.

17
00:02:03,886 --> 00:02:05,096
Ale je tam záznamník.

18
00:02:05,117 --> 00:02:10,143
-Ale Alice je v pořádku?
-Ano, naprosto.

19
00:02:10,164 --> 00:02:13,344
Ale víte, jaké jsou holky.

20
00:02:13,386 --> 00:02:18,703
Citlivé. Je jí to trapné
a musí se převléct.

21
00:02:19,506 --> 00:02:22,686
Copak jí tam
nemůžete něco obléct?

22
00:02:22,707 --> 00:02:26,836
Co prosím? Vám se to
........