1
00:00:00,310 --> 00:00:02,260
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:02,280 --> 00:00:05,300
Znáte Velitele Mackenzieho?
Má dceru. Jmenuje se Agnes.

3
00:00:05,320 --> 00:00:08,320
Ochraňujte ji, prosím.
Milujte ji za mě.

4
00:00:08,340 --> 00:00:09,340
Budu.

5
00:00:09,360 --> 00:00:11,410
Hannah navštěvuje
jistou rodinnou školu.

6
00:00:11,430 --> 00:00:15,240
Ta v jejím distriktu je
v Brookline u přehrady.

7
00:00:15,260 --> 00:00:18,260
Musíme se připravit na série
celo-distriktních poprav.

8
00:00:18,280 --> 00:00:21,410
Finální vpád by měl zničit
zbytek povstaleckých bašt.

9
00:00:21,430 --> 00:00:24,430
Takových shledání jsem zažila dost,
a ne vždy se šťastným koncem.

10
00:00:25,200 --> 00:00:26,370
Nechci, aby ses cítila trapně.

11
00:00:26,390 --> 00:00:28,220
Je to trapné.

12
00:00:28,240 --> 00:00:30,210
Ale co už?

13
00:00:30,230 --> 00:00:31,310
Půjčuje si tě Waterford.

14
00:00:31,330 --> 00:00:35,250
Chce přimět Kanaďany k jednání.
Ohledně repatriace svojí dcery.

15
00:00:35,270 --> 00:00:39,240
Všechno se změnilo,
když jsem ji viděla.

16
00:00:39,260 --> 00:00:44,220
Změnilo vás, že jste ji viděla,
ale ne tohle místo.

17
00:00:44,240 --> 00:00:47,270
Na vaši zářnou budoucnost.
Snad i tady v D.C.

18
00:00:47,290 --> 00:00:48,380
Všechno bude brzo za námi.

19
00:00:48,400 --> 00:00:50,410
Ty se vrátíš domů
a my zůstaneme tady.

20
00:00:50,430 --> 00:00:53,330
A konečně od sebe
budeme mít pokoj.

21
00:00:53,350 --> 00:00:57,240
Nikdy ode mě nebudete mít pokoj,
dokud mé děti nebudou v bezpečí.

22
00:00:57,260 --> 00:01:00,210
........