1
00:00:01,506 --> 00:00:03,158
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:03,164 --> 00:00:05,285
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:05,291 --> 00:00:07,158
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:07,164 --> 00:00:09,387
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:09,393 --> 00:00:11,461
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:11,467 --> 00:00:13,237
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:13,243 --> 00:00:15,313
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:15,319 --> 00:00:17,200
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:17,206 --> 00:00:19,707
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:19,713 --> 00:00:22,219
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:22,225 --> 00:00:24,259
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:24,265 --> 00:00:26,833
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:26,839 --> 00:00:30,608
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:30,614 --> 00:00:32,467
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:32,473 --> 00:00:34,450
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:34,456 --> 00:00:36,481
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:36,487 --> 00:00:38,336
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:38,342 --> 00:00:40,467
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:41,908 --> 00:00:44,910
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:44,929 --> 00:00:47,631
- Je tu.
- <i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:47,698 --> 00:00:48,924
Kleopatra?

22
00:00:50,067 --> 00:00:51,201
Do čerta.

23
00:00:51,269 --> 00:00:52,769
Je to len vonkajší sarkofág.

24
........