1
00:01:42,680 --> 00:01:44,264
To jsem já, Carlo. Poslouchej.

2
00:01:44,390 --> 00:01:47,267
- Evelyn měla nějaké komplikace.
- Jak to myslíš?

3
00:01:47,352 --> 00:01:49,728
Selhalo jí srdce.
To tím myslím.

4
00:01:49,813 --> 00:01:51,855
Musíš sem okamžitě přijet!
Pomoz mi odvézt ji domu.

5
00:01:51,940 --> 00:01:54,233
Sakra, to je průser.
Proč k ní domů?

6
00:01:54,317 --> 00:01:57,694
Poslouchej. Chci, abys sem přijel.

7
00:01:57,779 --> 00:02:00,656
Když ji tu najdou, budou
myslet, že zemřela přirozeně.

8
00:02:00,740 --> 00:02:02,825
Měli bychom v to doufat.

9
00:02:06,955 --> 00:02:08,847
Pojďme.

10
00:06:53,461 --> 00:06:57,090
- Carlo, viděl jsi jí?
- Přesně takovou modelku jsem hledal.

11
00:07:00,760 --> 00:07:03,054
Hej! Myslel jsem, že si jdeme zahrát?

12
00:07:03,263 --> 00:07:07,058
Myslím, že už si pohraje jen sám.

13
00:07:16,430 --> 00:07:18,723
Slečno.

14
00:07:19,767 --> 00:07:21,685
Úsměv pro fotografa, prosím.

15
00:07:21,769 --> 00:07:24,896
Takovou krásnou tvář jsem neviděl už dlouho.

16
00:07:26,566 --> 00:07:28,984
Skvělé. Pefektní.

17
00:07:34,991 --> 00:07:38,410
Co kdyby jsme zkusili i jiný úhel?

18
00:07:41,080 --> 00:07:43,290
Vidím, jak jste přirozená.

19
00:07:43,928 --> 00:07:45,571
Ahoj, Carlo!

20
00:07:45,638 --> 00:07:48,099
- Ahoj, pracuju,
- Pořád si s tebou můžu povyrazit?

21
00:07:48,134 --> 00:07:50,935
- A kdy?
- Třeba mi zavolej.

22
00:07:51,978 --> 00:07:53,438
Počkám tu na tebe.

23
00:08:08,578 --> 00:08:10,662
Zde je váš džus, slečno.

........