2
00:00:18,326 --> 00:00:21,261
Všichni říkají: "Blondýnko, bav se trochu."

4
00:00:24,199 --> 00:00:25,665
Dávej pozor, pitomče!

5
00:00:25,700 --> 00:00:27,734
LAPD! Zastav! Policie!

6
00:00:51,985 --> 00:00:52,817
Já jsem to neudělal!

7
00:00:52,853 --> 00:00:53,718
Vem si to!

8
00:00:53,753 --> 00:00:55,353
Já to nechci, vem si to.

9
00:00:55,388 --> 00:00:56,788
LAPD! Stůj!

12
00:01:27,120 --> 00:01:28,453
Budu se těšit.

13
00:01:28,488 --> 00:01:30,521
Dobře, zatím.

14
00:01:30,557 --> 00:01:32,991
Miláčku, skvělé zprávy.

15
00:01:34,094 --> 00:01:37,161
Hej, mladá dámo, měj v úctě ovladač.

16
00:01:37,197 --> 00:01:39,097
Věř mi, tohle chceš slyšet.

17
00:01:39,132 --> 00:01:42,934
Právě se uvolnilo místo...

18
00:01:42,969 --> 00:01:44,569
v Kelloggu.

19
00:01:46,973 --> 00:01:49,874
Dobře, slyším to vzrušení ve tvém hlase...

20
00:01:49,910 --> 00:01:51,905
a jsem úplně mimo.

21
00:01:51,940 --> 00:01:54,112
Miláčku, školka Kellogg.

22
00:01:54,675 --> 00:01:57,849
Dala jsem Harper na čekací listinu
ještě před tím, než se narodila.

24
00:01:57,884 --> 00:02:00,118
Takže máme pohovor.

25
00:02:00,153 --> 00:02:02,027
Pohovor?

26
00:02:02,062 --> 00:02:03,554
Do školky?

27
00:02:03,590 --> 00:02:05,957
Dobře, ještě než řekneš ne...

28
00:02:07,327 --> 00:02:08,726
podívej se na tohle.

29
00:02:08,762 --> 00:02:14,399
U nás V Kelloggu je hrací a pracovní
plán orientován na uvykání si výuce.

32
00:02:15,063 --> 00:02:18,403
........