1
00:00:20,667 --> 00:00:23,184
ZMIZNEŠ

2
00:00:44,750 --> 00:00:46,324
Môžeš ísť rýchlejšie?

3
00:00:46,987 --> 00:00:49,425
- Rýchlejšie? - Áno.
- Chceš, aby som pridal? Dobre.

4
00:00:57,838 --> 00:00:58,768
Frederik...

5
00:01:03,693 --> 00:01:06,560
Frederik, spomaľ, to už nie je zábava.

6
00:01:09,434 --> 00:01:10,408
Frederik...

7
00:01:11,373 --> 00:01:13,519
- Kľud mami, je to v pohode.
- To teda nie je!

8
00:01:13,582 --> 00:01:15,410
Po tejto ceste nemôže ísť tak rýchlo...

9
00:01:33,613 --> 00:01:34,442
Frederik...

10
00:01:35,405 --> 00:01:37,415
Spomaľ, toto sa mi nepáči.

11
00:01:41,390 --> 00:01:44,739
Do riti! Frederik, okamžite zastav!

12
00:01:44,910 --> 00:01:46,114
Tati, zastav!

13
00:01:46,263 --> 00:01:47,264
Zastav!

14
00:01:49,773 --> 00:01:53,447
Čo je to k čertu s tebou?
Jazdíš ako taký šialenec!

15
00:01:53,613 --> 00:01:56,328
V jednom kuse ma len buzeruješ!
V jednom kuse!

16
00:01:56,590 --> 00:02:00,586
Jazdím príliš rýchlo, radujem sa
keď to nie je vhodné, dlho spím...

17
00:02:02,414 --> 00:02:04,388
Čo budeme teraz robiť?

18
00:02:07,181 --> 00:02:08,840
Nebude tu na niekoho telefón?

19
00:02:08,905 --> 00:02:10,497
Ukáž, pozriem sa.

20
00:02:12,109 --> 00:02:13,700
Pohľadáme niekoho.

21
00:02:14,502 --> 00:02:15,496
Frederik!

22
00:02:15,558 --> 00:02:16,454
Ocko!

23
00:02:19,309 --> 00:02:20,130
Ocko!

24
00:02:49,166 --> 00:02:51,408
Ľudia sa ma pýtajú,
........