1
00:00:38,756 --> 00:00:41,050
A NYNÍ...

2
00:00:41,634 --> 00:00:44,971
PO VÍCE NEŽ
25 LETECH NATÁČENÍ...

3
00:00:45,096 --> 00:00:46,973
A PŘETÁČENÍ...

4
00:00:55,206 --> 00:01:01,771
Zvláštním přičiněním nebes jsem
se narodil v tomto věku železa,

5
00:01:02,396 --> 00:01:06,442
abych vzkřísil
ztracený věk rytířství.

6
00:01:07,360 --> 00:01:12,782
Jsem muž, jemuž jsou výslovně
vyhrazena všechna nebezpečí,

7
00:01:13,240 --> 00:01:19,246
velká dobrodružství
a udatné skutky.

8
00:01:20,581 --> 00:01:25,461
Jsem don Quijote de la Mancha.

9
00:01:35,638 --> 00:01:40,559
Tohle bude báječný den
na dobrodružství, Sancho.

10
00:01:41,268 --> 00:01:43,437
Cítím to v kostech.

11
00:01:46,065 --> 00:01:49,276
Bože můj, Sancho! Obr!

12
00:01:49,652 --> 00:01:51,570
-Kde?
-Tamhle!

13
00:01:52,279 --> 00:01:54,865
S šestimílovými pažemi!

14
00:01:55,282 --> 00:01:59,453
Poslouchej,
jak strašlivě skřípe zuby!

15
00:01:59,787 --> 00:02:05,501
Jsem vázán, abych zemi těchto
odporných a hrůzných obrů zbavil!

16
00:02:06,085 --> 00:02:09,672
-Jsem don Quijote de la Mancha!
-Je to jen mlýn!

17
00:02:09,797 --> 00:02:12,508
Připrav se, zhyneš!

18
00:02:19,724 --> 00:02:21,726
Bože můj!

19
00:02:23,769 --> 00:02:25,229
Pomoc!

20
00:02:26,689 --> 00:02:29,191
Tak a střih. Dobrá práce.

21
00:02:29,442 --> 00:02:33,904
-Nepadejte, nefunguje páka!
-Mluv anglicky, prokrista!

22
00:02:34,030 --> 00:02:37,867
Ne, není tam "Můžeme zmrvit svět",
ale "Můžeme zkurvit svět".

........