1
00:00:06,560 --> 00:00:09,640
Vévoda je mrtvý.
Ať žije vévodkyně!

2
00:00:09,800 --> 00:00:12,520
Všichni budou chtít
získat tvou zemi.

3
00:00:12,680 --> 00:00:15,400
Politika je
vždycky obchod, Výsosti.

4
00:00:15,480 --> 00:00:18,180
Potřebujete vládce,
který vám bude stát po boku.

5
00:00:18,220 --> 00:00:20,140
Někoho, koho se
vaši nepřátelé bojí.

6
00:00:20,160 --> 00:00:23,580
Přeju si, aby sis vzal
za ženu Marii Burgundskou.

7
00:00:23,620 --> 00:00:28,480
Ostatní bojují.
My šťastní Rakušané se ženíme.

8
00:00:28,580 --> 00:00:30,960
Od této chvíle
patří všechno francouzské koruně.

9
00:00:31,000 --> 00:00:34,480
- Musíte uplatnit svá práva.
- Císař od vás chce peníze.

10
00:00:34,560 --> 00:00:37,300
Za to, abych si
mohla vzít jeho syna?

11
00:00:37,415 --> 00:00:40,815
Aby měla vaše země vévodu,
který nastolí pořádek.

12
00:00:40,831 --> 00:00:44,791
Nizozemský parlament je
proti Maxmiliánovi a pro Francii.

13
00:00:44,860 --> 00:00:48,340
- Vezmeš si Marii Burgundskou.
- A když si vyberu Francii?

14
00:00:48,360 --> 00:00:51,620
Maxmilián tě potřebuje.
Bez našich peněz není nic.

15
00:00:51,660 --> 00:00:54,300
A ty ho taky naléhavě potřebuješ,
protože bude tvým mečem.

16
00:00:54,360 --> 00:00:55,700
Posílá mě moje paní.

17
00:00:55,940 --> 00:00:58,040
Opravdu je Marie
Burgundská tak hezká?

18
00:00:58,578 --> 00:01:00,478
Přines mi inkoust a brk.

19
00:02:01,140 --> 00:02:05,140
MAXMILIÁN - Hra moci a lásky 02
Přeložila channina

20
00:02:15,203 --> 00:02:19,203
VÍDEŇSKÉ NOVÉ MĚSTO
Sídlo římsko-německých císařů

21
00:02:45,380 --> 00:02:48,140
........