1
00:00:01,270 --> 00:00:02,901
Jakmile jsem překročila práh
PRÁSK! vztek.

2
00:00:02,903 --> 00:00:05,604
- To zní jako posednutí.
- Vím, že se na ní něco přilepilo.

3
00:00:05,606 --> 00:00:10,409
- Necítím se tady dobře.
- Potvrdilo se to, přímo tam.

4
00:00:10,411 --> 00:00:12,211
Oh, bože!

5
00:00:12,213 --> 00:00:14,713
- Prásknout s tím o stěnu.
- Oh, bože. Měl jsem strach.

6
00:00:14,715 --> 00:00:17,783
- Tohle nebylo dobrý.
- Je to jako portál plný zla.

7
00:00:17,785 --> 00:00:20,786
- Ubliž jim. Všem jim ubliž!
- Co se mi to právě stalo?

8
00:00:22,349 --> 00:00:24,249
Někteří lidé věří v duchy.

9
00:00:25,091 --> 00:00:26,688
Jiní nevěří.

10
00:00:27,228 --> 00:00:30,996
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

11
00:00:32,500 --> 00:00:35,701
Chceme odpovědi.

12
00:00:35,703 --> 00:00:39,238
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

13
00:00:39,240 --> 00:00:43,008
naši reputaci.

14
00:00:43,010 --> 00:00:47,613
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

15
00:00:47,615 --> 00:00:50,382
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

16
00:00:50,384 --> 00:00:54,086
- Funguje to!
- Nedokážu to vysvětlit.

17
00:00:55,222 --> 00:01:00,245
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

18
00:01:00,246 --> 00:01:01,237
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

19
00:01:07,134 --> 00:01:09,535
Jsme ve městě Benicia v Kalifornii.

20
00:01:09,537 --> 00:01:11,203
Je to u pobřeží.

21
00:01:11,205 --> 00:01:15,774
Zavolala nám majitelka jednoho
velice starého hotelu.

22
00:01:15,776 --> 00:01:21,313
........