1
00:00:39,100 --> 00:00:43,000
Mezi světy
Přeložil: LCSLaces

2
00:00:45,101 --> 00:00:49,101
Do CZ vasabi
www.titulky.com

3
00:03:48,316 --> 00:03:51,528
<i>Ahoj. Ahoj, Larry, podívej.</i>

4
00:03:51,695 --> 00:03:53,613
Promiň, tento měsíc
jsem neměl dostatek peněz.

5
00:03:53,780 --> 00:03:56,283
<i>To si řekl i minulý měsíc.</i>

6
00:03:56,449 --> 00:03:59,744
Dobře, byznys se v
posledním roce zpomalil,

7
00:03:59,911 --> 00:04:04,749
ale začíná se to zlepšovat
a když se vrátím,

8
00:04:04,916 --> 00:04:07,294
budu mít minimálně tři zakázky.

9
00:04:07,460 --> 00:04:10,422
Takže... takže můžeš
mi dát ještě více času?

10
00:04:10,589 --> 00:04:14,175
<i>To jsem ti už dal minulý měsíc
a i ten před tím.</i>

11
00:04:14,342 --> 00:04:16,678
<i>Co mi můžeš vyplatit hned teď?</i>

12
00:04:16,845 --> 00:04:20,765
Nic. Jsem na mizině.

13
00:04:20,932 --> 00:04:22,392
<i>Dobře, nemohu ti pomoct.</i>

14
00:04:22,559 --> 00:04:23,685
Počkej. Larry.

15
00:04:50,587 --> 00:04:52,422
<i>Už je to nějakou dobu, Joe.</i>

16
00:04:53,757 --> 00:04:55,467
Jak to jde?

17
00:04:55,634 --> 00:04:57,844
Prostě to zaúčtuj, Ricardo.

18
00:05:01,848 --> 00:05:04,100
Mohu ti nabídnout
nějaké sladkosti?

19
00:05:04,267 --> 00:05:06,978
Drobné si nech.

20
00:05:47,811 --> 00:05:49,854
Hej!

21
00:05:50,021 --> 00:05:51,147
Nerozumíš tomu.

22
00:05:51,314 --> 00:05:53,191
Zde dole na jihu ženám neublížujeme.

23
00:05:53,358 --> 00:05:55,068
Oh, prosím přestaňte!!
Přestaňte!
........