1
00:00:20,030 --> 00:00:22,437
Co je s ranníma stojákama?

2
00:00:22,438 --> 00:00:24,705
No, to není stoják.

3
00:00:24,706 --> 00:00:27,924
Moje kyčle jsou
pěkně odpočaté.

4
00:00:27,925 --> 00:00:29,972
Jako když první věc ráno
vezmeš plnokrevníka

5
00:00:29,973 --> 00:00:33,520
na trať, běhá nejrychleji.

6
00:00:37,893 --> 00:00:39,133
Co?

7
00:00:42,528 --> 00:00:43,767
Ne.

8
00:00:43,768 --> 00:00:46,118
Ano. Jimmy,
je čas.

9
00:00:46,119 --> 00:00:48,337
Ne. Ne, dneska ne.

10
00:00:48,338 --> 00:00:50,296
- Slíbil jsi mi to.
- Není mi dobře.

11
00:00:50,297 --> 00:00:52,907
Takovou zprávu chceš
předat své nevěstě, Jimmy?

12
00:00:52,908 --> 00:00:54,604
Že nejsi ochoten
udělat něco,

13
00:00:54,605 --> 00:00:58,582
co je pro mě strašně,
ale strašně důležité?

14
00:00:59,937 --> 00:01:01,960
Dobře. Ochutnám
svou mrdku.

15
00:01:01,961 --> 00:01:04,115
Jupí!

16
00:01:14,838 --> 00:01:17,584
Co myslíš, Jimmy?
Nesnášíš to? Je to hnus?

17
00:01:17,585 --> 00:01:19,956
Myslíš, že je to hnus, Jimmy?
Co myslíš, Jimmy?

18
00:01:20,980 --> 00:01:24,309
Je to jaké slané
ovocné lepidlo.

19
00:01:24,883 --> 00:01:26,288
Přesně.

20
00:01:28,204 --> 00:01:30,528
Je tu můj odvoz.
Skočím do sprchy.

21
00:01:31,338 --> 00:01:34,079
Co? Nebudou na tebe čekat.

22
00:01:34,080 --> 00:01:35,908
Povíš jim, že jsi
na vozíčku.
........