1
00:00:05,198 --> 00:00:09,248
Když jsem viděI obrázky z Orlí
mlhoviny, panebože, Leonarde.

2
00:00:09,250 --> 00:00:14,115
Vířící, až pulzující
chobot prachu a plynu

3
00:00:14,121 --> 00:00:18,789
- 700 světelných let daleko.
- Pilíře stvoření.

4
00:00:18,793 --> 00:00:21,061
Spitzer sledoval mrak

5
00:00:21,062 --> 00:00:24,030
tlakových vln supernovy,
podotkl, že pilíře,

6
00:00:24,031 --> 00:00:27,233
které Hubble nafotil,
mohly být zničeny

7
00:00:27,234 --> 00:00:31,903
před 6000 lety.
Co líp zachycuje

8
00:00:31,906 --> 00:00:35,442
ubohou nevýznamnost lidskosti

9
00:00:35,443 --> 00:00:38,812
a naši vlastní tragickou
vznešenost,

10
00:00:38,813 --> 00:00:41,414
než se zamilovat
do ducha něčeho,

11
00:00:41,415 --> 00:00:45,783
co jsme vlastně ani
neměli šanci poznat.

12
00:00:55,173 --> 00:00:57,090
Jak je, vesmírní nerdi?

13
00:00:57,499 --> 00:01:00,300
Vy musíte být Paulova
rodina. Vítejte.

14
00:01:00,301 --> 00:01:03,352
Děkuju vám.
Dobře!

15
00:01:03,355 --> 00:01:06,306
Paul zapomněI zmínit,
jak okouzlující jste.

16
00:01:06,307 --> 00:01:08,222
Děkuju.

17
00:01:08,223 --> 00:01:12,112
A... Vernon. Paul vás
popsal přesně.

18
00:01:12,113 --> 00:01:13,273
Díky.

19
00:01:13,274 --> 00:01:15,281
Já jsem Leonard Gilmartin,

20
00:01:15,282 --> 00:01:17,851
ale prosím, říkejte mi
Gilly. Dělá to každý.

21
00:01:20,955 --> 00:01:23,924
Jsem prezident Pasadenské
společnosti astronomie.

22
........