1
00:00:17,854 --> 00:00:21,109
- Sluší ti to.
- Díky. Tobě taky.

2
00:00:34,375 --> 00:00:37,640
Máš to správně.
Pro jednou.

3
00:00:37,645 --> 00:00:39,529
Nesnáším to.

4
00:00:40,599 --> 00:00:42,849
Zbožňuju svatby.

5
00:01:14,960 --> 00:01:17,930
Zatraceně. Mám tam hru.

6
00:01:41,516 --> 00:01:58,020
YOU'RE THE WORST
5x10 - Magical Thinking
Překlad: tarba

7
00:02:02,352 --> 00:02:05,970
- Kafe?
- 29 dní.

8
00:02:05,974 --> 00:02:07,903
Chápeš to?

9
00:02:08,830 --> 00:02:12,692
- Do naší svatby.
- Jo, tohle. Šílené.

10
00:02:12,697 --> 00:02:14,323
Kafe?

11
00:02:15,845 --> 00:02:17,685
Máme nějaký cestovní hrnek?

12
00:02:17,687 --> 00:02:19,655
Musím projít akci, místo,
nejlépe včera.

13
00:02:21,058 --> 00:02:23,710
- Mám pro tebe něco.
- To jo. Davaj.

14
00:02:31,970 --> 00:02:35,552
Boty?
Boží boty.

15
00:02:35,556 --> 00:02:39,901
Jo. Ne ledajaké boží boty.
Boží svatební boty.

16
00:02:39,905 --> 00:02:42,284
- Taky něco mám.
- Gretchen zmatená.

17
00:02:42,285 --> 00:02:44,464
Četl jsem o běžných
svatebních chybách

18
00:02:44,465 --> 00:02:48,151
a ukázalo se, že většina lidí
si zapomene rozchodit boty.

19
00:02:48,152 --> 00:02:49,886
Takže chceš, abych je
dneska nosila?

20
00:02:49,887 --> 00:02:52,939
Ten jeden den, kdy v práci
musím hodně chodit?

21
00:02:56,278 --> 00:02:57,827
Ty jsi to měI
celou dobu?

........