1
00:00:02,053 --> 00:00:04,104
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:04,106 --> 00:00:06,723
Pokusila jste se zpřístupnit
tajné informace o Talovi.

3
00:00:06,725 --> 00:00:10,110
Nepokusila jsem se ty složky
zpřístupnit, to Anna Cruzová.

4
00:00:10,112 --> 00:00:12,195
- A proč by to dělala?
- Protože je krtek.

5
00:00:12,220 --> 00:00:17,388
Vdrápala se do téhle budovy
a vdrápala se do vás.

6
00:00:18,580 --> 00:00:20,647
Odhoďte zbraň,
Keatone. Hned!

7
00:00:20,649 --> 00:00:22,048
Anno, ochráním vás.

8
00:00:22,050 --> 00:00:24,417
- Nemohl bych vám věřit.
- Ano, můžete.

9
00:00:24,419 --> 00:00:25,918
Své slovo dodržím.

10
00:00:25,920 --> 00:00:27,692
Odložte tu zbraň.

11
00:00:33,662 --> 00:00:36,137
- Jste pyšný, agente
Keatone? - Tale.

12
00:00:36,139 --> 00:00:37,530
Viděl jste Annu takovou,
jaká byla,

13
00:00:37,532 --> 00:00:40,166
ale ne předtím, než mi
dala to, co jsem chtěI.

14
00:00:40,168 --> 00:00:44,001
Měl jste někoho uvnitř.
To dnes skončilo.

15
00:00:44,005 --> 00:00:45,972
Proč myslíte,
že byla jediná?

16
00:01:10,921 --> 00:01:12,354
Jak se po neděli cítíš?

17
00:01:12,356 --> 00:01:14,923
- Trochu utahaně.
- To deset mil udělá.

18
00:01:14,925 --> 00:01:16,225
Měl jsi mě vidět
den poté.

19
00:01:16,227 --> 00:01:17,626
Když jsem se vzbudil,
skoro jsem nemohl chodit.

20
00:01:17,628 --> 00:01:18,927
Dnešek bude pohodička.

21
00:01:18,929 --> 00:01:21,396
4 míle, pohodové tempo.
Připraven?

22
........