1
00:00:04,047 --> 00:00:06,059
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:06,060 --> 00:00:08,386
Pracoval jsem s Laine.
Je mi to líto.

3
00:00:08,410 --> 00:00:11,255
Naše agentury spolu v minulosti
ne vždy pracovaly dobře,

4
00:00:11,283 --> 00:00:12,608
ale jsme ochotni udělat vše,
co je v našich silách,

5
00:00:12,632 --> 00:00:13,870
abychom našli toho,
kdo je za to zodpovědný.

6
00:00:13,894 --> 00:00:15,089
Pracuješ s ní?

7
00:00:15,113 --> 00:00:17,439
Ona může za vraždu
mojí dcery.

8
00:00:17,463 --> 00:00:19,180
Dean mě poprosil,
ať mu něco vyhledám.

9
00:00:19,204 --> 00:00:22,444
Bylo to jméno, Sierra Maestra;
pohoří na Kubě.

10
00:00:22,468 --> 00:00:24,315
Ať Deana zabili
pro cokoliv,

11
00:00:24,339 --> 00:00:25,969
mělo to co dělat s Kubou.

12
00:00:25,993 --> 00:00:28,885
Tale, před třemi lety
jste mi učinil nabídku.

13
00:00:28,909 --> 00:00:30,452
Chcete, abych pro
vás pracovala?

14
00:00:30,476 --> 00:00:33,020
Dávejte mi informace,
chraňte mě před vaší zemí.

15
00:00:33,044 --> 00:00:36,327
Chci, abyste cítila
smyčku uvěznění,

16
00:00:36,351 --> 00:00:38,242
jak se utahuje kolem
vašeho krku.

17
00:00:38,266 --> 00:00:40,331
Jedině tehdy chci
svou odpověď.

18
00:00:40,355 --> 00:00:45,360
Nezemřu v kleci.

19
00:01:07,469 --> 00:01:09,708
Jak se k vám prvně
přiblížil?

20
00:01:09,732 --> 00:01:11,680
Co říkáte?

21
00:01:13,606 --> 00:01:14,931
No tak, Carlo,
musíte si pamatovat,

........