1
00:00:03,973 --> 00:00:06,001
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:06,025 --> 00:00:09,614
CIA začalo posílat Talovy vězně
do tajného vazebního střediska.

3
00:00:09,642 --> 00:00:11,453
- Sierra Maestra.
- Co to je?

4
00:00:11,783 --> 00:00:14,409
Detailní výkresy zařízení
navržené pro Alcon.

5
00:00:14,433 --> 00:00:16,239
Tohle je Sierra Maestra,
Wille.

6
00:00:16,263 --> 00:00:19,244
Tal něco plánuje na tom
tajném místě CIA.

7
00:00:19,268 --> 00:00:21,724
Musíte přijít na to, oč
jde, než bude pozdě.

8
00:00:21,748 --> 00:00:23,154
My na to musíme přijít.

9
00:00:23,178 --> 00:00:24,353
Jak se má táta?

10
00:00:24,377 --> 00:00:26,136
- Ví, že tu jsi?
- Ne.

11
00:00:26,160 --> 00:00:28,084
Jak dlouho sis myslela,
že ti to bude procházet?

12
00:00:28,108 --> 00:00:29,336
Je to moje dcera.

13
00:00:29,360 --> 00:00:31,189
Poslední tři roky to
tvoje dcera není.

14
00:00:31,213 --> 00:00:32,644
Musela jsem ji vidět.

15
00:00:32,668 --> 00:00:34,214
To už nemůže být.

16
00:00:34,238 --> 00:00:38,108
Nedělej to, prosím.

17
00:00:47,768 --> 00:00:50,014
Ano, chápu, že je to víc,
než byste rád zaplatil,

18
00:00:50,038 --> 00:00:52,104
ale nemluvíme tady
o Tahiti.

19
00:00:52,128 --> 00:00:54,014
Je to Adenský záliv.

20
00:00:54,038 --> 00:00:57,433
Vloni tam bylo 47 útoků
somálských pirátů.

21
00:00:57,434 --> 00:01:00,630
Pokud vaše společnost posílá
tankery přes kanál,

22
00:01:00,654 --> 00:01:02,850
jsou tam snadné terče.
........