1
00:00:08,242 --> 00:00:10,888
- Je čistý.
- Vidíte?

2
00:00:10,934 --> 00:00:13,168
- Jen se procházím.
- Procházíte?

3
00:00:13,203 --> 00:00:15,859
Je smutné, že obtěžujete
nevinného muže.

4
00:00:15,914 --> 00:00:18,071
Strážníku Nolane,
znáte feťácký almanach?

5
00:00:18,132 --> 00:00:20,212
- Je dostupný na Kindle?
- Čtyři základní principy...

6
00:00:20,248 --> 00:00:22,177
Bacha, navařit,
zpeněžit, schovat.

7
00:00:22,273 --> 00:00:24,246
Navařit - udělat
z kokainu crack.

8
00:00:24,312 --> 00:00:25,979
- Bacha...
- Na poldy.

9
00:00:26,201 --> 00:00:27,617
Vážně vám to jde.

10
00:00:27,663 --> 00:00:28,748
Schovat.

11
00:00:28,785 --> 00:00:29,986
Musíte to schovat blízko,

12
00:00:30,023 --> 00:00:31,463
abyste byl čistý,
když vás chytí poldové.

13
00:00:34,905 --> 00:00:36,272
- Takže chcete, abych...
- Jo.

14
00:00:36,463 --> 00:00:38,242
Samozřejmě.

15
00:00:43,392 --> 00:00:46,733
Bože.
To smrdí!

16
00:00:46,773 --> 00:00:48,023
Víte, já ani...

17
00:00:53,133 --> 00:00:55,100
- Koza.
- Dobře. Víte co?

18
00:00:55,137 --> 00:00:58,044
Možná se D'Andre
opravdu jen prochází.

19
00:00:58,106 --> 00:01:01,632
Ještě jeden princip,
strážníku Nolane...

20
00:01:01,738 --> 00:01:03,205
Zpeněžit.

21
00:01:03,242 --> 00:01:04,523
Opravdu dobrý podvodník

22
00:01:04,557 --> 00:01:07,132
........