1
00:00:08,866 --> 00:00:12,843
Není to termín, který byste
čekali v roce 2019, víte?

2
00:00:13,037 --> 00:00:14,952
"Vykrádač hrobů. "

3
00:00:15,635 --> 00:00:18,173
Je to jako kominík.

4
00:00:18,625 --> 00:00:20,447
Alchemista.

5
00:00:22,134 --> 00:00:23,913
- Obchodník s rybami.
- Pokračujte ve jmenování

6
00:00:23,948 --> 00:00:25,525
starých prací a další
bude něco středověkého.

7
00:00:25,561 --> 00:00:26,829
Rozumím.

8
00:00:27,728 --> 00:00:29,282
Tady je.

9
00:00:29,754 --> 00:00:31,888
Jestli začne vykopávat části
těI, aby stvořil stvůru,

10
00:00:31,922 --> 00:00:33,523
jste na to sám.

11
00:00:35,871 --> 00:00:37,105
Policie!

12
00:00:37,194 --> 00:00:39,162
Šmarjá. Vyděsili
jste mě.

13
00:00:39,196 --> 00:00:41,337
- Padejte odtamtud.
- Je to dobrý. To je máma.

14
00:00:41,374 --> 00:00:43,097
A tak moc vám chyběla,
že jste ji musel vykopat?

15
00:00:43,134 --> 00:00:45,034
Ne, má moje šperky.

16
00:00:45,069 --> 00:00:46,517
Měla mi je nechat,

17
00:00:46,554 --> 00:00:48,878
ale oni ji v tom pohřbili
a já to potřebuju.

18
00:00:48,915 --> 00:00:50,955
- Na koupení drog?
- Ne.

19
00:00:51,001 --> 00:00:54,057
Dobře. No tak, no tak.
Vylezte odtamtud.

20
00:00:54,653 --> 00:00:58,395
Ruce za hlavu.
Propleťte prsty.

21
00:00:59,469 --> 00:01:01,158
Vážně mi chybí.

22
00:01:01,753 --> 00:01:04,119
Byl to jediný člověk,
který ve mě kdy věřil.

........