1
00:00:25,187 --> 00:00:29,066
Léta Páně 1327

2
00:00:29,387 --> 00:00:31,637
Ludvík Bavorský, budoucí císař

3
00:00:31,638 --> 00:00:35,386
Svaté říše římské vyzývá
k oddělení politiky od náboženství.

4
00:00:35,427 --> 00:00:38,893
Jan XXII. ho exkomunikuje.
Francouzský papež se považuje

5
00:00:38,894 --> 00:00:44,670
za vyvoleného Bohem s absolutní
mocí nad panovníky a národy.

6
00:00:44,771 --> 00:00:48,326
Jejich armády se střetnou v Itálii.

7
00:00:58,749 --> 00:01:02,105
"Libera me Domine de morte aeterna
in die illa tremanda."

8
00:01:04,868 --> 00:01:08,821
"Quando coeli movendi sunt et terra
veneris iudicare saeculum."

9
00:01:09,388 --> 00:01:13,505
"Tremens factus sum ego et timeo,
dum discussio venerit et ira."

10
00:01:26,889 --> 00:01:28,379
Otče.

11
00:01:28,499 --> 00:01:32,029
Vzal jsem tě sem z jednoho
důvodu: aby ses naučil bojovat.

12
00:01:33,008 --> 00:01:34,744
Je vyřízený.

13
00:01:37,994 --> 00:01:39,498
Jdeme.

14
00:02:03,573 --> 00:02:06,968
Po dosažení konce
mého hříšného života,

15
00:02:07,088 --> 00:02:09,375
jsem připraven zanechat své svědectví,

16
00:02:09,495 --> 00:02:12,010
pokud jde o úžasné a hrozné události,

17
00:02:12,081 --> 00:02:15,256
které jsem byl v mládí svědkem.

18
00:02:15,879 --> 00:02:19,798
Byl jsem novicem
v benediktýnském opatství Melk.

19
00:02:19,918 --> 00:02:24,000
Můj otec, generál císaře
Svaté říše římské,

20
00:02:24,120 --> 00:02:29,357
mě vytrhl ze studia.
Musel jsem s ním bojovat v Itálii.

21
00:02:29,765 --> 00:02:31,629
Vezmi si ji.

22
00:02:32,118 --> 00:02:35,493
Řekl, že bojujeme
ve spravedlivé válce,

........