1
00:00:36,258 --> 00:00:38,985
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:02:12,118 --> 00:02:15,640
Ta mrtvola tu mohla
být několik hodin.

3
00:02:16,529 --> 00:02:18,800
Viděl jste někdy utopeného muže?

4
00:02:18,980 --> 00:02:21,640
Nabobtnají a jsou k nepoznání.

5
00:02:21,840 --> 00:02:26,585
A tenhle muž byl už mrtvý,
někdo ho hodil do prasečího chlívku.

6
00:02:26,705 --> 00:02:30,080
- Proč by to někdo dělal?
- Proč by ho zabil?

7
00:02:30,380 --> 00:02:33,507
Máme tu co do činění
s prací zvrácené mysli.

8
00:02:33,747 --> 00:02:36,780
Navrhuji, abychom tělo
vzali zpět na ošetřovnu,

9
00:02:36,880 --> 00:02:39,300
svlékli ho, umyli a prozkoumali.

10
00:02:39,420 --> 00:02:42,860
Já ji mám na starosti.
Jmenuji se Severinus.

11
00:02:42,980 --> 00:02:46,465
Jsem bratr bylinkář,
spravuji ošetřovnu.

12
00:02:46,484 --> 00:02:48,260
Připojím se k vám.

13
00:02:48,420 --> 00:02:51,900
Prosím, vraťte se všichni na kůr
cestou, kterou jste přišli.

14
00:02:52,020 --> 00:02:56,722
- Tak nevytvoříte nové stopy.
- Kdo je bude sledovat?

15
00:03:03,229 --> 00:03:06,595
Takže teď je to Venantius? Proč?

16
00:03:07,169 --> 00:03:08,640
Proč?

17
00:03:08,800 --> 00:03:14,220
Proč ho tam dal!? Nemůžeme pořádat
konferenci uprostřed takového násilí.

18
00:03:14,580 --> 00:03:17,042
Byla by to ohavnost.

19
00:03:27,069 --> 00:03:29,459
Je to pěkný nepořádek.

20
00:03:30,040 --> 00:03:34,220
Sníh, drahý Adso,
je obdivuhodný pergamen,

21
00:03:34,460 --> 00:03:38,922
na kterém lidská těla
zanechávají dobře čitelné písmo.

22
00:03:40,760 --> 00:03:44,503
Do té nádoby se sám nevrhl,
........