1
00:00:01,118 --> 00:00:04,288
Ahoj, Izzy.
Maturiťák.

2
00:00:04,292 --> 00:00:08,553
Maturiťák je mimořádná noc.
JJ ji chce strávit s tebou.

3
00:00:08,557 --> 00:00:12,383
Proč bys měla říct ano? Vy
dva zažijete spoustu zábavy.

4
00:00:12,387 --> 00:00:14,474
On ví, jak se
chovat k dámě.

5
00:00:14,476 --> 00:00:15,867
Učil se od mistra.

6
00:00:15,869 --> 00:00:19,520
Dokonce ví, že ráda tančíš,
takže se to učí.

7
00:00:19,524 --> 00:00:20,915
Sakra, JJi!

8
00:00:20,917 --> 00:00:22,867
JJ je výborný student.

9
00:00:22,870 --> 00:00:25,790
Už jsem dal této video
pozvánce na maturiťák jedničku.

10
00:00:25,792 --> 00:00:28,227
Obsazení je úžasné.

11
00:00:28,230 --> 00:00:30,359
Dokonce jsem podepsala
dokument,

12
00:00:30,361 --> 00:00:34,102
že se nepřiblížím na
kilometr k této akci.

13
00:00:34,104 --> 00:00:36,191
A nejlepší na tom je,
když řekneš ano,

14
00:00:36,193 --> 00:00:37,976
slyšela jsem něco
o vystřelovacích konfetách

15
00:00:37,978 --> 00:00:42,950
a já je seženu a použiju
a budu juchat!

16
00:00:42,956 --> 00:00:45,043
Žádné vystřelovací
konfety!

17
00:00:45,056 --> 00:00:46,894
Máš jen jeden maturiťák.

18
00:00:46,900 --> 00:00:48,813
V téhle škole jsou pro třeťáky
a čtvrťáky, takže dva.

19
00:00:48,815 --> 00:00:49,944
A JJ opakoval čtvrťák,

20
00:00:49,946 --> 00:00:51,392
takže tři, ale předtím
neměI doprovod.

21
00:00:51,394 --> 00:00:53,861
- Běž na maturiťák s JJem.
- Běž na maturiťák s JJem.

22
........