1
00:00:21,300 --> 00:00:24,420
Noční nebe je ozářeno
hvězdami...

2
00:00:26,900 --> 00:00:29,980
..stovky miliard osamocených
v naší galaxii...

3
00:00:31,900 --> 00:00:35,940
..mnohé větší, jasnější
a více majestátní než naše slunce.

4
00:00:42,460 --> 00:00:46,260
Na stupnici galaxií a hvězd,
planety našeho solárního systému

5
00:00:46,260 --> 00:00:49,260
jsou více než zrnka prachu
vyhřívající se momentálně

6
00:00:49,260 --> 00:00:51,060
v záři Slunce..

7
00:00:51,060 --> 00:00:55,300
Na těchto shlukách vesmírného prachu,
se skrytě po 4 miliardy let

8
00:00:55,300 --> 00:00:57,860
odehrávaly velké příběhy.

9
00:01:01,900 --> 00:01:03,820
Příběhy o zrození světů...

10
00:01:05,460 --> 00:01:07,180
..a zániku světů.

11
00:01:12,900 --> 00:01:15,220
Planety zmítané mezi klidem...

12
00:01:17,980 --> 00:01:19,020
..a chaosem.

13
00:01:22,460 --> 00:01:26,380
Jejich osudy jsou propletené než
někdy jsme si to kdy představovali.

14
00:01:30,340 --> 00:01:32,860
Víme to...

15
00:01:32,860 --> 00:01:35,820
..protože jsme v posledních pár desetiletích...

16
00:01:35,820 --> 00:01:39,260
..poslali vesmírné sondy
ke všem sedmi...

17
00:01:39,260 --> 00:01:41,380
..světům mimo ten náš.

18
00:01:45,540 --> 00:01:48,620
Tohle jsou příběhy
které nám přinesly zpět na zem,

19
00:01:48,620 --> 00:01:50,580
příběhy planet.

20
00:02:17,540 --> 00:02:20,780
Pro prvních několik miliónů let
poté co se zformovalo slunce,

21
00:02:20,780 --> 00:02:23,500
nebyly zde k vidění žádné tvořící se planety...

22
00:02:30,900 --> 00:02:34,580
..pouze oblaka prachu a plynů...

23
00:02:38,900 --> 00:02:41,540
........