1
00:00:00,266 --> 00:00:02,333
Sundej si oblečení.

2
00:00:02,640 --> 00:00:05,533
Jeden reaktor se loni roztavil.
Tak zemřela spousta lidí,

3
00:00:05,550 --> 00:00:08,555
kteří ho chtěli udržet v chodu.
Mezi ně patří i tato mrtvola,

4
00:00:08,622 --> 00:00:12,200
- Je to tu vůbec bezpečné?
<i>- Dokud nepřekročíš ta varování, tak ano.</i>

5
00:00:12,240 --> 00:00:16,200
- Pomůžem ti najít tu ženskou,
kterou hledáš. - Hledám svou ženu.

6
00:00:16,266 --> 00:00:18,488
<i>Poškodili jsme ho tak,
že už nepůjde opravit.</i>

7
00:00:18,510 --> 00:00:20,444
Ale přijdeme na to,
jak vás dostat domů.

8
00:00:20,460 --> 00:00:23,044
Ti lidé v tom zničeném táboře.
Byli to vaši rodiče, že?

9
00:00:23,066 --> 00:00:25,220
- Vůbec nevíte, co se tu děje.
<i>- Neublížíme vám.</i>

10
00:00:25,266 --> 00:00:29,244
- A jsme tu jen my.
<i>- Nejsme tu jen my.</i>

11
00:01:20,444 --> 00:01:22,377
Hoď mi jednu.

12
00:01:25,822 --> 00:01:27,777
Cos udělala s mou sestrou?

13
00:01:30,533 --> 00:01:34,177
Teče tu teplá voda.
Taky bys ji měl vyzkoušet.

14
00:01:34,777 --> 00:01:36,644
Zkus vanilkovou.

15
00:01:38,822 --> 00:01:41,222
<i>Tady Morgan.
Slyší mě někdo?</i>

16
00:01:43,755 --> 00:01:47,422
- Tady Annie.
- Vše v pořádku?

17
00:01:47,533 --> 00:01:50,533
Jo, všichni jsou vzadu.

18
00:01:50,977 --> 00:01:52,955
Koukají na film.

19
00:01:55,080 --> 00:01:59,688
Díky, že nám to tam hlídáte,
ale moc si na to místo nezvykejte.

20
00:01:59,800 --> 00:02:02,400
Neplánujeme tam zůstat moc dlouho.

21
00:02:02,466 --> 00:02:05,977
- Víte, že cesty jsou zničené, že?
<i>- Jo, to víme.</i>

22
00:02:06,200 --> 00:02:10,844
........