1
00:00:30,435 --> 00:00:33,127
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:02:01,580 --> 00:02:03,494
Jdu do kostela.

3
00:02:05,540 --> 00:02:07,680
Jestli ho najdu!

4
00:02:37,260 --> 00:02:39,905
Největší hodnota muže

5
00:02:40,402 --> 00:02:42,491
není jeho ctnost,

6
00:02:43,601 --> 00:02:45,702
ale boj

7
00:02:46,048 --> 00:02:48,474
proměnit v ctnost

8
00:02:48,594 --> 00:02:51,875
zlobu v něm.

9
00:03:05,460 --> 00:03:07,250
Požehnaný plod života tvého, Ježíš.

10
00:03:07,350 --> 00:03:11,250
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás
hříšné, nyní i v hodinu smrti naší.

11
00:03:11,370 --> 00:03:13,770
Zdrávas Maria, milosti
plná, Pán s tebou,

12
00:03:13,870 --> 00:03:16,956
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

13
00:03:17,076 --> 00:03:19,090
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné...

14
00:03:19,190 --> 00:03:21,095
Nejctihodnější...

15
00:03:23,161 --> 00:03:26,701
Drahý bratře.
Připojíte se ke mně?

16
00:03:26,821 --> 00:03:28,996
Poslal jste pro mě.

17
00:03:31,374 --> 00:03:33,822
Máte mi co říct?

18
00:03:34,418 --> 00:03:36,971
Slyším hlasy.

19
00:03:38,049 --> 00:03:40,359
Mnoho hlasů.

20
00:03:41,351 --> 00:03:44,275
Ohledně vašeho zesnulého asistenta.

21
00:03:51,026 --> 00:03:53,161
Závistiví...

22
00:03:54,214 --> 00:03:58,822
jsou vždy zahořklí
a jedovatí ve svých lžích.

23
00:03:59,235 --> 00:04:01,765
Zaslouží si jen lítost.

24
........