1
00:00:00,047 --> 00:00:03,684
Vítejte v Underlandu! Raoule.

2
00:00:03,690 --> 00:00:06,753
Georgině se to nebude
líbit. Nikomu nebude.

3
00:00:17,398 --> 00:00:20,044
- Zaměřil ses na mě?
- Ne.

4
00:00:20,050 --> 00:00:22,577
Myslím, že vzpomínáš
na to, jak jsme se seznámili,

5
00:00:22,583 --> 00:00:24,568
a rozhodnout se,
jestli jsem tě obehrával.

6
00:00:24,574 --> 00:00:27,945
Chci v životě něco,
co není postavené na lži.

7
00:00:27,951 --> 00:00:32,355
Adam je mrtvý. Zabila jsem ho.

8
00:00:33,324 --> 00:00:35,293
Tohle je tvůj otec.

9
00:00:36,365 --> 00:00:41,631
Co kdybych vám řekla,
že je Constantine naživu?

10
00:00:41,683 --> 00:00:43,397
Ne!

11
00:00:43,413 --> 00:00:48,471
Co jsi zemřel, udělala jsem
věci, na které nejsem pyšná.

12
00:00:48,951 --> 00:00:51,209
Nějaké věci,
které bys neměl odpouštět.

13
00:00:51,547 --> 00:00:53,916
Jaký je to pocit, když víš,

14
00:00:53,922 --> 00:00:58,189
že Georgina zabila
tvého prvorozeného syna?

15
00:01:29,246 --> 00:01:33,359
Georgino, nemůžeme
najít způsob, jak to napravit?

16
00:01:33,806 --> 00:01:36,605
Nechápeš, co se mnou to,
že jsem tě ztratila, udělalo?

17
00:01:37,652 --> 00:01:40,160
Žila bych s tebou
v plechové chatrči.

18
00:01:40,166 --> 00:01:42,835
- Je to s Noahem vážné?
- Já nevím.

19
00:01:42,841 --> 00:01:45,492
Myslela jsem, že tu nebudeš,
aby ses mě na to zeptal.

20
00:01:46,394 --> 00:01:47,686
Georgino?

21
00:01:48,840 --> 00:01:51,480
Promiňte, nechtěl
jsem vás vyděsit.

22
........