1
00:00:32,911 --> 00:00:35,411
<i>Píše se rok 517 n.l.,</i>

2
00:00:35,413 --> 00:00:36,980
<i>známý jako Temný věk</i>

3
00:00:36,982 --> 00:00:39,983
<i>a to z kurevsky dobrýho důvodu.</i>

4
00:00:39,985 --> 00:00:42,152
<i>Nekonečná válka
mezi armádou lidí</i>

5
00:00:42,154 --> 00:00:43,487
<i>a stvořeními temnot</i>

6
00:00:43,489 --> 00:00:45,155
<i>zuřila po celé Británii.</i>

7
00:00:45,157 --> 00:00:48,659
<i>A jako odplatu lidem
za boj proti kreaturám,</i>

8
00:00:48,661 --> 00:00:51,628
<i>nesmrtelná čarodějnice
Vivienne Nimue</i>

9
00:00:51,630 --> 00:00:53,630
<i>rozšířila děsivý mor,</i>

10
00:00:53,632 --> 00:00:57,533
<i>který hrozil vyhladit celé lidstvo
z povrchu země.</i>

11
00:00:57,535 --> 00:01:01,040
<i>A tak na Pendle Hill,
pod starobylým dubem,</i>

12
00:01:02,842 --> 00:01:06,844
<i>Král Artuš...
Ano, ten Král Artuš</i>

13
00:01:06,846 --> 00:01:09,080
<i>a jeho mocný čaroděj Merlin,</i>

14
00:01:09,082 --> 00:01:12,016
<i>byli přinuceni vzdát se Nimue,</i>

15
00:01:12,018 --> 00:01:14,054
<i>Královně Krve.</i>

16
00:01:15,554 --> 00:01:17,622
Ale, ale, ale.

17
00:01:17,624 --> 00:01:21,558
Sám velký Král Artuš
přišel na Pendle Hill.

18
00:01:21,560 --> 00:01:24,428
<i>Nicméně, protože král
nevěřil, že by </i>

19
00:01:24,430 --> 00:01:26,197
<i>lidé a monstra mohli
žít v harmonii,</i>

20
00:01:26,394 --> 00:01:28,161
<i>Artuš Nimue napadl.</i>

21
00:01:39,579 --> 00:01:44,581
<i>Zrazena svoji nejvěrnější
čarodějnicí, Ganeidou.</i>

22
00:01:44,583 --> 00:01:49,153
Žádná zbraň smrtelníků
mi nemůže ublížit.

23
........