1
00:00:00,786 --> 00:00:02,386
<i>Volám sa Danny McNamara.</i>

2
00:00:02,414 --> 00:00:03,815
<i>Keď som odišiel od FBI,
myslel som,</i>

3
00:00:03,821 --> 00:00:06,112
<i>že moje dni boja so zločinom
skončili, ale potom som sa dozvedel,</i>

4
00:00:06,118 --> 00:00:08,619
<i>že terorista Karim Farouk
hľadá Kleopatru,</i>

5
00:00:08,625 --> 00:00:10,693
<i>jeden z najcennejších pokladov
na svete,</i>

6
00:00:10,699 --> 00:00:12,402
<i>stratený po vyše 2 000 rokov,</i>

7
00:00:12,408 --> 00:00:14,540
<i>aby ju použil ako súčasť
obrovského teroristického útoku.</i>

8
00:00:14,546 --> 00:00:16,328
<i>Aby som ho našiel, potreboval som pomoc,</i>

9
00:00:16,334 --> 00:00:18,835
<i>tak som šiel za Lexi Vaziriovou, zlodejkou.</i>

10
00:00:18,841 --> 00:00:21,154
<i>Prepáčte, Pani Zlodejka.</i>

11
00:00:21,160 --> 00:00:23,406
<i>A môjho otca zabil Farouk.</i>

12
00:00:23,412 --> 00:00:25,980
<i>S Lexi máme komplikovanú minulosť.</i>

13
00:00:25,986 --> 00:00:29,748
<i>On chce Farouka predviesť
pred spravodlivosť, ja chcem pomstu</i>

14
00:00:29,754 --> 00:00:31,519
<i>A je tu aj záhadná skupina,</i>

15
00:00:31,525 --> 00:00:33,469
<i>ktorá chce Kleopatru tak, ako my.</i>

16
00:00:33,475 --> 00:00:35,792
<i>Nevieme, či sú dobrí, alebo zlí,</i>

17
00:00:35,798 --> 00:00:37,487
<i>ale na jednom sa zhodneme ...</i>

18
00:00:37,493 --> 00:00:39,514
<i>Že musíme nájsť Kleopatru ...</i>

19
00:00:40,959 --> 00:00:43,027
<i>skôr, než Farouk.</i>

20
00:00:44,104 --> 00:00:46,554
<i>V predchádzajúcich častiach Blood & Treasure...</i>

21
00:00:46,560 --> 00:00:48,408
Farouk hľadá Kleopatru

22
00:00:48,414 --> 00:00:50,963
<i>a banda Nacistov ju vzala
po druhej svetovej vojne.</i>

23
00:00:50,987 --> 00:00:53,010
<i>Musíme zistiť, kam
s ňou šli.</i>

........