1
00:07:50,588 --> 00:07:52,297
Pomoc!

2
00:08:24,672 --> 00:08:27,172
Potřebujeme e-mail tvého otce.

3
00:08:27,922 --> 00:08:28,880
Jen klid.

4
00:08:30,005 --> 00:08:32,422
E-mail tvého otce!

5
00:08:33,463 --> 00:08:34,755
Rozumíš?

6
00:08:39,755 --> 00:08:43,338
Dýchej klidně! Nádech a výdech!

7
00:08:44,463 --> 00:08:46,713
E-mail tvého otce.

8
00:08:48,547 --> 00:08:51,672
E-mail tvého otce.

9
00:08:53,422 --> 00:08:55,838
Martin... M...

10
00:08:57,797 --> 00:08:59,838
zavináč aol.de.

11
00:09:03,922 --> 00:09:07,380
A číslo na mobil! Číslo na mobil!

12
00:09:08,213 --> 00:09:09,672
0160...

13
00:09:10,588 --> 00:09:11,672
928...

14
00:09:12,963 --> 00:09:15,672
40184.

15
00:09:15,963 --> 00:09:16,797
Znovu!

16
00:09:17,838 --> 00:09:21,547
0160928...

17
00:09:23,255 --> 00:09:25,338
40184.

18
00:09:54,505 --> 00:09:55,797
Všechno v pohodě?

19
00:09:55,880 --> 00:09:56,755
Jo.

20
00:10:04,797 --> 00:10:07,797
Dej její mobil k ostatním věcem.
Může se hodit.

21
00:10:16,838 --> 00:10:19,088
KOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ NA VÝMĚNNÉ MÉDIUM

22
00:10:24,380 --> 00:10:25,880
Kontrola každých deset minut.

23
00:10:25,963 --> 00:10:26,880
Dobře.

24
00:10:37,380 --> 00:10:38,588
Zamkni za mnou.

25
00:11:19,630 --> 00:11:22,213
Pomoc. Pomozte mi!
........