1
00:00:26,700 --> 00:00:32,474
HLEDÁ SE YETTI

2
00:01:12,971 --> 00:01:15,371
Ten čaj je vlažný, pane Linte.

3
00:01:15,373 --> 00:01:16,740
Promiňte, sire Lioneli.

4
00:01:16,742 --> 00:01:19,609
Je chladná noc a od břehu
jsme na míle daleko.

5
00:01:19,611 --> 00:01:21,910
Slyšíte to?

6
00:01:24,215 --> 00:01:28,317
Ano, perfektní místo.
Máme práci.

7
00:01:28,319 --> 00:01:29,955
Zahrajeme na dudy.

8
00:01:41,365 --> 00:01:43,001
Skvělé, jde se na to.

9
00:01:56,781 --> 00:01:59,482
Myslíte, že to bude fungovat, pane?

10
00:02:01,385 --> 00:02:04,520
Říká se, že hudba uklidňuje
divou zvěř, pane Linte.

11
00:02:04,522 --> 00:02:05,922
V tomhle případě
si tím nejsem jist.

12
00:02:05,924 --> 00:02:07,823
Kde je fotoaparát?
Je důležitý.

13
00:02:07,825 --> 00:02:09,592
Máte ho pod sedadlem, pane.

14
00:02:09,594 --> 00:02:10,860
Dobře.

15
00:02:10,862 --> 00:02:13,130
Uvidíme, co budou v klubu říkat,

16
00:02:13,132 --> 00:02:15,367
až dostanou nevyvratitelný důkaz.

17
00:02:16,901 --> 00:02:18,903
Měl jsem se dát k armádě.

18
00:02:30,514 --> 00:02:32,984
Sire Lioneli?

19
00:02:33,618 --> 00:02:35,952
U Darwinových pěnkav!
Je skutečná!

20
00:02:35,954 --> 00:02:38,520
Já to věděl.

21
00:03:04,015 --> 00:03:06,317
Je divoká, že?

22
00:03:07,303 --> 00:03:08,337
Můžete mi to podržet?

23
00:03:11,088 --> 00:03:12,489
Dobře.

24
00:03:18,663 --> 00:03:19,996
........