1
00:00:52,000 --> 00:00:56,170
Teraz, keď ste manželia ...

2
00:00:56,208 --> 00:00:58,788
... je načase vrátiť sa domov.

3
00:01:02,333 --> 00:01:07,003
Naši nepriatelia ničia všetko,
čo tam tvoja matka vybudovala.

4
00:01:10,583 --> 00:01:13,923
Musíme si vymôcť, čo je právom naše.

5
00:01:22,583 --> 00:01:25,793
Prišiel si sem pre mňa ako cudzinec.

6
00:01:28,666 --> 00:01:31,166
Votrel si sa do môjho života.

7
00:01:35,166 --> 00:01:38,876
Akoby si bol pouličná šľapka,
ktorú môj otec priviedol domov.

8
00:01:45,666 --> 00:01:48,536
Ale nakoniec sme sa stali bratmi.

9
00:01:50,458 --> 00:01:52,878
Na znak mojej lásky ...

10
00:01:52,916 --> 00:01:54,746
... dávam ti týmto Yaritzu.

11
00:01:59,833 --> 00:02:01,673
Ak sa niekto opýta ...

12
00:02:05,000 --> 00:02:09,630
prišiel si na juh po smrti svojej matky...

13
00:02:09,666 --> 00:02:14,126
... a našiel si znovuzrodenie
s touto krásnou mexickou nevestou.

14
00:03:01,541 --> 00:03:05,041
Nikdy nezabudni, že sme dobyvatelia.

15
00:03:08,041 --> 00:03:12,211
Tento kartel pohltí všetko,
čo sa mu dostane do cesty.

16
00:03:14,708 --> 00:03:18,538
Spoločne, môj malý brat ...

17
00:03:18,583 --> 00:03:23,713
... sa staneme silnejšími,
než môj otec niekedy sníval.

18
00:05:24,458 --> 00:05:25,998
Alfonso...

19
00:05:36,083 --> 00:05:37,583
Čo sa deje?

20
00:05:39,958 --> 00:05:42,288
Chceš niekoho zabiť?

21
00:05:46,791 --> 00:05:47,791
Pozri.

22
00:05:53,208 --> 00:05:55,828
Tento muž ... Damian.

23
00:05:58,625 --> 00:06:00,165
Poznáš ho?

24
00:06:10,791 --> 00:06:12,041
Jasné.
........