1
00:00:05,005 --> 00:00:07,924
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,633 --> 00:00:11,010
Užila sis narozeniny?

3
00:00:11,094 --> 00:00:14,139
- Moc!
- Já se taky skvěle bavil.

4
00:00:14,222 --> 00:00:17,392
Přál bych si,
abychom každý den trávili jen spolu.

5
00:00:17,475 --> 00:00:21,604
Fakt ses na přednášce nenudil?
„Ženy na stěně: Exkurz do genderu

6
00:00:21,688 --> 00:00:24,399
s Krugerovou, Holzerovou
a Helen Molesworthovou“?

7
00:00:24,482 --> 00:00:25,400
Děláš si legraci?

8
00:00:25,692 --> 00:00:29,279
„Ženy na stěně: Exkurz do genderu

9
00:00:29,362 --> 00:00:32,490
s Krugerovou, Holzerovou
a Helen Molesworthovou“ byly super!

10
00:00:32,574 --> 00:00:34,367
Moje dvě oblíbený věci:

11
00:00:34,451 --> 00:00:37,454
moderní umění
a lidé mluvící o moderním umění.

12
00:00:37,537 --> 00:00:40,206
Dnešek byl senzační. Děkuju.

13
00:00:40,290 --> 00:00:42,792
- Nic jinýho už nechceš?
- Ne.

14
00:00:42,876 --> 00:00:45,670
Chci si zalézt do postele,
poslouchat rozhlasovou hru

15
00:00:45,754 --> 00:00:47,964
a tulit se k manželovi.

16
00:00:48,089 --> 00:00:53,344
- Fakt nic jinýho nechceš?
- Ne, dnešek byl dokonalý.

17
00:00:53,428 --> 00:00:59,225
- Cokoliv dalšího už by bylo moc.
- Dobře, když to říkáš.

18
00:00:59,851 --> 00:01:02,062
- Překvapení!
- Proboha!

19
00:01:02,145 --> 00:01:04,773
Jsi překvapená? Řekni, že jo!

20
00:01:05,231 --> 00:01:07,901
Nemá slova. Dostali jsme ji, lidi!

21
00:01:07,984 --> 00:01:10,987
Jde se pařit!

22
00:02:06,042 --> 00:02:07,293
O DVĚ HODINY POZDĚJI

23
........