1
00:00:05,005 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,555 --> 00:00:16,683
- On přijde.
- Začíná za 16 taktů.

3
00:00:31,448 --> 00:00:34,659
Prý než začal hrát na triangl,
byl členem vězeňského gangu.

4
00:00:34,743 --> 00:00:39,122
- Já slyšel, že byl milionář.
- Ke mně se doneslo, že je snad princ.

5
00:00:39,205 --> 00:00:42,292
Jmenuje se Todd Chavez.

6
00:00:42,542 --> 00:00:46,129
A je to ten nejhodnější muž na světě.

7
00:00:46,212 --> 00:00:49,716
<i>Mou těhotnou dceru</i>
<i>zachránil z potápějící se lodi.</i>

8
00:00:49,799 --> 00:00:53,553
<i>Na improvizovaném voru</i>
<i>pak odrodil její dítě.</i>

9
00:00:53,636 --> 00:00:55,680
<i>A udělal mu obřízku,</i>

10
00:00:55,764 --> 00:00:58,767
<i>zatímco s ním šplhal</i>
<i>po žebříku do vrtulníku.</i>

11
00:00:58,850 --> 00:01:00,435
<i>Předtím dceři samozřejmě řekl,</i>

12
00:01:00,518 --> 00:01:04,689
<i>že obřízka už v dnešní době</i>
<i>není příliš v módě.</i>

13
00:01:04,773 --> 00:01:07,358
<i>Následovala vyhrocená, ale slušná debata,</i>

14
00:01:07,442 --> 00:01:11,196
<i>po které se moje dcera rozhodla,</i>
<i>že vzhledem k tomu,</i>

15
00:01:11,279 --> 00:01:15,033
že jsme židovského původu,
mohl by si její syn taktéž zvolit víru.

16
00:01:15,116 --> 00:01:16,618
Zdá se, že dceři pomohl

17
00:01:16,701 --> 00:01:19,245
učinit rozhodnutí,
které bylo správné pro rodinu.

18
00:01:19,329 --> 00:01:22,248
A když nám loni zemřel hlady trianglista,

19
00:01:22,332 --> 00:01:24,250
když mu noha uvízla v trianglu,

20
00:01:24,334 --> 00:01:27,086
Todd Chavez ho zastoupil,
protože to bylo třeba.

21
00:01:27,170 --> 00:01:29,464
- To je borec.
- Vždy pomáhá ostatním.

22
00:01:29,547 --> 00:01:33,134
Když se blíží jeho part,
občas marně doufám,
........