1
00:00:05,005 --> 00:00:08,883
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,681 --> 00:00:15,640
Dej tomu chvíli.

3
00:00:15,724 --> 00:00:18,560
Nic mi neunikne, Tino. Na mě si nepřijdeš.

4
00:00:19,227 --> 00:00:21,020
Modrý určitě nemáš.

5
00:00:21,104 --> 00:00:23,773
Podle mě jsi to změnila na modrý,

6
00:00:23,857 --> 00:00:26,192
abys nás zmátla. Jen blafuješ.

7
00:00:26,276 --> 00:00:28,862
- Tak už hraj!
- No promiň.

8
00:00:28,945 --> 00:00:32,240
Snažím se hrát strategicky.

9
00:00:32,323 --> 00:00:34,659
A dávám si na čas,
protože miluju pozornost

10
00:00:34,743 --> 00:00:36,536
a teď jsem jejím středem.

11
00:00:36,619 --> 00:00:38,329
Už jsi na tahu asi deset minut.

12
00:00:38,455 --> 00:00:40,331
Když jsi tak nedočkavá,

13
00:00:40,415 --> 00:00:43,668
prostě vyhodím kartu
a vrátím to zpátky na Tinu.

14
00:00:44,627 --> 00:00:46,755
Takže jsi měla modrý. <i>Touché.</i>

15
00:00:46,838 --> 00:00:50,258
Henrietto, nemluv cizím jazykem
před dítětem.

16
00:00:50,341 --> 00:00:51,426
Zkazíš ji.

17
00:00:51,509 --> 00:00:53,052
Hraješ, Beatrice.

18
00:00:53,386 --> 00:00:56,431
- Jsi v pořádku, Topolovko?
- Jo, je mi skvěle.

19
00:00:56,514 --> 00:00:58,475
Jen se potřebuju napít.

20
00:00:58,892 --> 00:01:00,769
Vyhodilas devítku na šestku?

21
00:01:01,102 --> 00:01:04,397
Na mě si nepřijdeš!
V devítkách a šestkách se vyznám.

22
00:01:04,731 --> 00:01:05,899
Jsi v pořádku?

23
00:01:05,982 --> 00:01:07,692
Jo! Jen...

24
00:01:07,776 --> 00:01:09,736
........