1
00:00:05,005 --> 00:00:05,880
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:05,964 --> 00:00:08,925
<i>Šla jsem do téhle branže,</i>
<i>protože miluju příběhy.</i>

3
00:00:09,009 --> 00:00:11,386
Utěšují nás, inspirují nás,

4
00:00:11,469 --> 00:00:14,514
vytvářejí kontext našemu chápání světa.

5
00:00:14,597 --> 00:00:16,307
Ale musíte si dát pozor,

6
00:00:16,391 --> 00:00:18,643
pokud s příběhy strávíte hodně času,

7
00:00:18,727 --> 00:00:22,939
začnete věřit, že život
jsou jen příběhy, jenže nejsou.

8
00:00:23,022 --> 00:00:29,195
Život je život. Je to smutné,
protože máme tak málo času.

9
00:00:29,279 --> 00:00:30,780
Jak s ním nakládáme?

10
00:00:32,615 --> 00:00:33,450
Díky.

11
00:00:33,533 --> 00:00:37,996
Když jsem se dozvěděl o schůzce
s kolikjehodin.com,

12
00:00:38,079 --> 00:00:39,205
byl jsem nadšený.

13
00:00:39,372 --> 00:00:43,710
Příběh, který se chystám vyprávět,
se totiž týká času.

14
00:00:43,793 --> 00:00:46,838
A už je na čase,
aby ten příběh někdo odvyprávěl.

15
00:00:48,673 --> 00:00:53,052
<i>Je o detektivu Johnu Philbertovi,</i>
<i>muži z jiné doby,</i>

16
00:00:56,181 --> 00:00:58,892
<i>který se probudí v nové době.</i>

17
00:00:58,975 --> 00:01:03,271
- Promiňte, říkal jste v nivé době?
- Ne, v nové.

18
00:01:03,354 --> 00:01:06,149
Takže to není doba plná niv?

19
00:01:06,232 --> 00:01:07,108
Ne.

20
00:01:07,192 --> 00:01:09,027
Pokud tedy nechcete, aby byla.

21
00:01:09,110 --> 00:01:12,697
- Ne, jen si to ujasňuju.
- Dobře.

22
00:01:12,864 --> 00:01:16,451
Probudí se v době, které nerozumí.

23
00:01:20,330 --> 00:01:22,999
<i>- Už mi nikdy nevolejte!</i>
........