1
00:00:57,662 --> 00:01:00,885
<i>Celá jedna kapitola
dějin lidstva chybí</i>

2
00:01:18,112 --> 00:01:21,665
<i>Zatím nejúžasnější
honba za pokladem</i>

3
00:01:51,125 --> 00:01:56,357
<i>Jste připraveni změnit
svůj pohled na minulost?</i>

4
00:02:17,483 --> 00:02:21,970
POSELSTVÍ PYRAMID

5
00:02:23,537 --> 00:02:28,100
<i>Odhalení, které změní svět</i>

6
00:02:34,455 --> 00:02:40,162
Velká pyramida v Gíze je jedním
ze sedmi divů starověkého světa.

7
00:02:40,937 --> 00:02:45,440
Tato úžasná stavba je jediným
z původních sedmi divů,

8
00:02:45,541 --> 00:02:47,992
který dosud stojí.

9
00:02:49,708 --> 00:02:55,087
Toto je příběh o znepokojivých otázkách
a neuvěřitelných odpovědích.

10
00:02:55,088 --> 00:03:00,523
Příběh, který zpochybňuje vše,
co víme o dějinách naší planety.

11
00:03:10,657 --> 00:03:14,530
Výstavba Velké pyramidy
znamenala ohromný výkon.

12
00:03:14,531 --> 00:03:18,911
Konstrukce zahrnovala osm
významných technických počinů.

13
00:03:20,522 --> 00:03:25,138
Za prvé stavitelé zarovnali povrch
a vysekali 6 000 hektarů podloží,

14
00:03:25,139 --> 00:03:31,063
aby položili mnoho podivně tvarovaných
kamenů, každý těžký jako auto.

15
00:03:42,525 --> 00:03:48,344
Za druhé přepravili 130 žulových bloků
na vzdálenost více než 800 km.

16
00:03:48,452 --> 00:03:52,746
Každý blok vážil 12 až 70 tun.

17
00:03:52,754 --> 00:03:56,162
Bloky byly vyzdviženy
až do výšky 64 metrů.

18
00:03:56,163 --> 00:04:00,418
Čin, který by i dnes
znamenal problém.

19
00:04:00,689 --> 00:04:04,759
Za třetí Velká pyramida v sobě
skrývá tři vnitřní komory.

20
00:04:04,960 --> 00:04:09,148
S úchvatnou přesností provrtali
stavitelé chodbu skrz pevnou horninu.

21
00:04:09,202 --> 00:04:15,576
90 metrů dlouhou a 1 metr širokou
táhnoucí se až do nehlubší komory.
........