1
00:00:05,005 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,678 --> 00:00:13,805
<i>Nevidíš, že sem nepatříš?</i>

3
00:00:13,888 --> 00:00:16,808
<i>Osud má s tebou větší plány. Ano!</i>

4
00:00:16,891 --> 00:00:18,727
<i>Ale jsem tu doma.</i>

5
00:00:19,477 --> 00:00:21,980
<i>Nic jiného neznám!</i>

6
00:00:22,063 --> 00:00:23,481
<i>Patříš na nebe.</i>

7
00:00:23,565 --> 00:00:25,984
<i>Jsi Amelie Earhartová.</i>

8
00:00:26,067 --> 00:00:29,529
<i>Tvoje srdce patří do oblak!</i>

9
00:00:29,612 --> 00:00:32,615
{\an8}Ano, to je pravda...

10
00:00:32,949 --> 00:00:35,702
- Nech svou sestru být, Mikeši!
- Ona si začala!

11
00:00:35,785 --> 00:00:39,205
Okamžitě toho nechte, nebo dostanete oba!

12
00:00:39,289 --> 00:00:43,543
<i>Nasaď si letecké brýle,</i>
<i>usedni do kokpitu a leť za sluncem.</i>

13
00:00:43,793 --> 00:00:46,504
Žádná žena ještě za sluncem neletěla.

14
00:00:46,588 --> 00:00:49,048
<i>Žádné jiné děvče totiž nemá takovou kuráž,</i>

15
00:00:49,132 --> 00:00:52,844
<i>aby zkrotilo sluneční příšery</i>
<i>a stalo se jejich královnou.</i>

16
00:00:52,927 --> 00:00:54,471
Po kolikátý už na to koukáš?

17
00:00:54,554 --> 00:00:56,890
Až mi koupíš další kazetu,
budu koukat na ni.

18
00:00:56,973 --> 00:00:58,725
Jsem snad videopůjčovna?

19
00:00:58,808 --> 00:00:59,768
<i>Tak se mi to líbí!</i>

20
00:00:59,851 --> 00:01:03,396
Nejlepší asi bude
skočit do toho oběma nohama.

21
00:01:10,945 --> 00:01:12,739
- Prosím?
- Jak se mám sakra naučit

22
00:01:12,822 --> 00:01:14,491
pět stránek scénáře za den?

23
00:01:14,574 --> 00:01:16,284
- Jsem snad Sheldon?
- BoJacku...

24
........