1
00:00:05,005 --> 00:00:08,925
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,387 --> 00:00:13,638
Já vím.

3
00:00:13,722 --> 00:00:14,931
Jsem ráda, žes přišla.

4
00:00:15,015 --> 00:00:16,850
Číšníci už divně koukali.

5
00:00:16,933 --> 00:00:19,060
Vidíte? Nelhala jsem! Mám manželku!

6
00:00:19,144 --> 00:00:20,645
Jen do mě.

7
00:00:20,729 --> 00:00:22,772
Jo, hned je mi líp.

8
00:00:22,856 --> 00:00:24,858
- Ahoj.
- Ahoj.

9
00:00:24,941 --> 00:00:26,234
Náročný den?

10
00:00:26,317 --> 00:00:27,986
- Přišla jsem o ně.
- Ne.

11
00:00:28,069 --> 00:00:30,196
Korporátní mediaci dělám už roky,

12
00:00:30,280 --> 00:00:33,700
ale vždycky se mi spory
dařilo vyřešit před arbitráží.

13
00:00:33,783 --> 00:00:35,994
Jsem Mary-Beth, mimořádná mediátorka.

14
00:00:36,077 --> 00:00:38,538
Určitěs jim pomohla a ani o tom nevíš.

15
00:00:38,621 --> 00:00:42,417
- Nezkoušej na mě svou terapii.
- Naběhla sis na smeč.

16
00:00:42,625 --> 00:00:44,419
Díky tobě mám pocit, že mi to jde.

17
00:00:44,502 --> 00:00:45,545
Co se děje?

18
00:00:45,628 --> 00:00:47,172
- Náročný týden.
- Povídej.

19
00:00:48,173 --> 00:00:50,759
- O klientech bych mluvit neměla.
- No tak.

20
00:00:50,842 --> 00:00:53,887
Tak změň jména a podrobnosti,
aby to nebylo poznat.

21
00:00:54,304 --> 00:00:57,140
Dobře. Jde o...

22
00:00:57,432 --> 00:01:03,188
Bo... Bo... BoBa, úzkostnou zebru.

23
00:01:53,446 --> 00:01:57,158
ÚZKOSTNÁ ZEBRA BOBO

24
........