1
00:00:57,439 --> 00:00:59,858
ŽIVOT JE VEČÍREK

2
00:01:04,613 --> 00:01:06,573
Ahoj! Ahoj!

3
00:01:07,574 --> 00:01:10,577
No ne, podívejte se.

4
00:01:16,541 --> 00:01:18,418
Krásný jako vždy.

5
00:01:18,502 --> 00:01:20,504
To je vzrůšo.

6
00:01:23,924 --> 00:01:26,468
Zabalila sis i sbírku
bowlingových koulí?

7
00:01:26,551 --> 00:01:28,595
Proboha, někdo tu má dobrou náladu.

8
00:01:29,596 --> 00:01:34,559
-Koho mám ráda? Ty víš, že tebe.
-Já tě mám taky ráda, mami.

9
00:01:36,645 --> 00:01:39,564
Poslední ročník, co?
To je důležitý rok.

10
00:01:39,648 --> 00:01:40,899
Všechny jsou důležité,

11
00:01:40,983 --> 00:01:44,069
ale v tomhle konečně
doběhneš do finiše.

12
00:01:44,152 --> 00:01:45,529
Co ti vždycky říkám?

13
00:01:46,071 --> 00:01:48,532
-Zvládnu to.
-Zvládneš to.

14
00:01:48,615 --> 00:01:51,535
Víte, co mi nebude chybět?
Platit 28 táců ročně.

15
00:01:51,618 --> 00:01:54,037
-Tati!
-Neposlouchej ho.

16
00:01:54,121 --> 00:01:56,623
To je prostě náš pan skrblík.

17
00:01:58,500 --> 00:01:59,584
Já to tu miluju.

18
00:01:59,668 --> 00:02:02,421
Taky se rád vracíš na starou
alma mater, viď, zlato?

19
00:02:02,504 --> 00:02:04,840
Je to moje alma mater.
Nedostudovala jsi.

20
00:02:05,465 --> 00:02:07,509
Miluje to tu.

21
00:02:08,552 --> 00:02:11,054
Už to na mě jde.

22
00:02:11,138 --> 00:02:12,472
-Ale mami!
-Ne, víš co?

23
00:02:12,556 --> 00:02:16,476
........