1
00:00:12,179 --> 00:00:15,807
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:27,236 --> 00:00:28,946
<i>Dodnes cítím...</i>

3
00:00:31,949 --> 00:00:35,702
<i>Cítím, jak mě lidi chytají za nohy a ruce,</i>

4
00:00:35,827 --> 00:00:40,290
<i>za tělo... abych neběžela.</i>

5
00:00:42,459 --> 00:00:44,294
<i>Neřítila se chodbami</i>

6
00:00:46,129 --> 00:00:47,673
<i>s vědomím, že moje dcera...</i>

7
00:00:52,010 --> 00:00:53,971
<i>že je uvnitř.</i>

8
00:01:09,778 --> 00:01:13,365
<i>V té době kolovala celá řada fám.</i>

9
00:01:15,367 --> 00:01:20,747
Zvěstí o Karen a také o sebevraždě.

10
00:01:21,832 --> 00:01:24,209
<i>Brutalita toho případu je nevídaná.</i>

11
00:01:24,293 --> 00:01:28,714
Jak by mohla nějaká matka
upálit vlastní dceru ve spánku?

12
00:01:30,674 --> 00:01:34,261
<i>Porotě to nešlo do hlavy,
dokud neuviděla důkazy.</i>

13
00:01:35,178 --> 00:01:36,722
<i>Já ten požár nezaložila.</i>

14
00:01:37,347 --> 00:01:40,976
Dobře. Buď to,
anebo tomu nechceš uvěřit.

15
00:01:41,643 --> 00:01:44,354
Když budu chtít v domě
najít důkazy o žhářství,

16
00:01:44,730 --> 00:01:48,483
<i>najdu věci, které žhářství naznačují.</i>

17
00:01:48,775 --> 00:01:50,569
DLE POLICIE BYL POUŽIT BENZÍN

18
00:01:50,652 --> 00:01:54,823
Někdy děláme věci,
které nám našeptává naše zlé já.

19
00:01:55,240 --> 00:01:57,242
A naše dobré já by je neschválilo.

20
00:01:57,576 --> 00:02:00,746
Ale ve zlých představách je možné vše.

21
00:02:01,622 --> 00:02:04,958
Používají velmi nátlakové
psychologické metody.

22
00:02:05,042 --> 00:02:09,087
Trvala na tom, že se zřejmě zbláznila
a že si nepamatuje,

23
00:02:09,171 --> 00:02:12,049
zda požár založila, nebo ne,
ale nejspíš ano.

........