1
00:00:25,756 --> 00:00:31,530
HLEDÁ SE YETTI

2
00:01:12,026 --> 00:01:14,426
Ten čaj je vlažný, pane Linte.

3
00:01:14,428 --> 00:01:15,795
Promiňte, sire Lioneli.

4
00:01:15,797 --> 00:01:18,664
Je chladná noc a od břehu
jsme na míle daleko.

5
00:01:18,666 --> 00:01:20,965
Slyšíte to?

6
00:01:23,270 --> 00:01:27,372
Ano, perfektní místo.
Máme práci.

7
00:01:27,374 --> 00:01:29,010
Zahrajeme na dudy.

8
00:01:40,419 --> 00:01:42,055
Skvělé, jde se na to.

9
00:01:55,835 --> 00:01:58,536
Myslíte, že to bude fungovat, pane?

10
00:02:00,439 --> 00:02:03,573
Říká se, že hudba uklidňuje
divou zvěř, pane Linte.

11
00:02:03,575 --> 00:02:04,975
V tomhle případě
si tím nejsem jist.

12
00:02:04,977 --> 00:02:06,876
Kde je fotoaparát?
Je důležitý.

13
00:02:06,878 --> 00:02:08,645
Máte ho pod sedadlem, pane.

14
00:02:08,647 --> 00:02:09,913
Dobře.

15
00:02:09,915 --> 00:02:12,183
Uvidíme, co budou v klubu říkat,

16
00:02:12,185 --> 00:02:14,420
až dostanou nevyvratitelný důkaz.

17
00:02:15,954 --> 00:02:17,956
Měl jsem se dát k armádě.

18
00:02:29,567 --> 00:02:32,037
Sire Lioneli?

19
00:02:32,671 --> 00:02:35,005
U Darwinových pěnkav!
Je skutečná!

20
00:02:35,007 --> 00:02:37,572
Já to věděl.

21
00:03:03,067 --> 00:03:05,369
Je divoká, že?

22
00:03:06,355 --> 00:03:07,389
Můžete mi to podržet?

23
00:03:10,140 --> 00:03:11,540
Dobře.

24
00:03:17,714 --> 00:03:19,047
........